Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Kommende møter

Sponsorer

Informasjon

Om Dagens Medisin Arena

Dagens Medisin arrangerer fagseminarer for leger og andre beslutningstakere i helsevesenet, politikere og helsebyråkrater.
 
Målet for arrangementene er å rette søkelyset mot aktuelle medisinske og helsepolitiske temaer. Slik ønsker vi å utfordre sentrale personer, beslutningstakere og fagfolk, til å komme på banen – både som foredragsholdere og aktører i debatten.
 
Etiske retningslinjer DM Arena

 

Tidligere DM Arena