Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

DM Arena


Om Dagens Medisin Arena

Dagens Medisin arrangerer fagseminarer for leger og andre beslutningstakere i helsevesenet, politikere og helsebyråkrater.
 
Målet for arrangementene er å rette søkelyset mot aktuelle medisinske og helsepolitiske temaer. Slik ønsker vi å utfordre sentrale personer, beslutningstakere og fagfolk, til å komme på banen – både som foredragsholdere og aktører i debatten.
 
Etiske retningslinjer for Dagens Medisin Arena

Kommende arrangement

DM Arena Post ASCO 2019

DM Arena Uro-oncology

DM Arena Norsk Aften ESC Paris, 2.september 2019

 

Tidligere DM Arena