Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Tommy Skars blogg Publisert 2021-03-01

Viktig synsrehabiliteringsvedtak i Stortinget

Når opp mot 65 prosent av slagrammede får synsproblemer etter hjerneslag, er det alvorlig at oppfølgingen og rehabiliteringen er for dårlig. Nå har heldigvis stortingsflertallet tatt tak i dette.

Hvert år får om lag 12 000 personer hjerneslag i Norge. En oversiktsartikkel fra Hepworth og kolleger publisert i 2016 viser at så mange som 65 prosent har synsproblemer etter slag. Synsproblemer øker risikoen for fallulykker, depresjon, redusert livskvalitet og dårligere rehabilitering. Til tross for dette er ikke synsutredning en del av det nasjonale tilbudet for slagrammede, og oppfølgingen og rehabiliteringen er per i dag ikke god nok.

For relativt kort tid siden fikk fire norske forskere publisert en studie hos det anerkjente tidsskriftet BMC Health Services Research. Studien, som er en kvalitativ intervjustudie med ti personer med synsproblemer i forbindelse med hjerneslag, er gjennomført av professor Helle Kristine Falkenberg, stipendiat Torgeir Solberg Mathisen, professor Heidi Ormstad og professor Grethe Eilertsen. De er alle tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hovedkonklusjonene i studien er at synsproblemer oppleves som et vanskelig og ukjent symptom på hjerneslag, flere har en opplevelse av for dårlig behandling og oppfølging av synet under slagbehandlingen, og synsproblemene har stor innvirkning på livet tre måneder etter utskrivelse og fremover.

I NRK Kveldsnytt 10. januar i år fortalte Arild Hagen fra Norges Blindeforbund og LHL Hjerneslag og Therese Moen fra LHL Hjerneslag Oslo om sine synsutfordringer etter slag. – Mye av energien min går med til å se, sa Moen, som for fem år siden ble rammet av slag. I tiden etter har hun slitt med dobbeltsyn. Hun er heldigvis blant dem som er så heldig å få synsrehabilitering.

For noen dager siden, 25. februar, ble det fattet to gledelige og helt nødvendige vedtak i Stortinget: Stortinget ber regjeringen sørge for en fast praksis i helseforetakene der alle pasienter med påvist synsnedsettelse blir henvist til nødvendig rehabilitering, og Stortinget ber regjeringen om å sørge for en fast praksis i alle helseforetak der alle personer som innlagt etter hjerneslag får undersøkt synsfunksjonen.

Etter en lengre dialog mellom stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen fra Fremskrittspartiet og fylkeslag i Blindeforbundet, fremmet i fjor høst Bruun-Gundersen forslag i nasjonalforsamlingen om bedre synsrehabilitering. I høringsrunden før vedtaket nå i februar deltok flere med innspill til Stortingets helse- og omsorgskomité, blant andre LHL Hjerneslag, Blindeforbundet, Universitetet i Sørøst-Norge, Norges Optikerforbund og Norwegian Vision in Stroke (NorVIS). Det var mange møter og kontaktpunkter mellom flere politikere og representanter for de nevnte aktørene før vedtaket ble fattet.

Under stortingsbehandlingen fikk Fremskrittspartiet støtte fra Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp), Sosialistisk Venstreparti (SV), Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Rødt for å be regjeringen sørge for en fast praksis i helseforetakene der alle pasienter med påvist synsnedsettelse blir henvist til nødvendig rehabilitering. Forslaget om å be regjeringen om å sørge for en fast praksis i alle helseforetak der alle personer som innlagt etter hjerneslag får undersøkt synsfunksjonen, ble fremmet av Frp, Sp og SV, og fikk støtte fra Ap, MDG og Rødt.

Nå skal regjeringen følge opp stortingsvedtaket. I tillegg skal Helsedirektoratet ifølge Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) tildelingsbrev 2021 til direktoratet av 18. desember 2020 utarbeide en faglig anbefaling om rehabiliteringstilbud til personer med alvorlig øyesykdom. Helsedirektoratet skal også foreslå tiltak for å sikre at anbefalingen i retningslinjen for behandling og rehabilitering av hjerneslag om oppfølging av synsforstyrrelser blir fulgt i alle helseforetak. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med representanter fra brukerorganisasjoner og tjenestene i relevante sektorer. HOD har gitt direktoratet frist til 1. desember i år. LHL Hjerneslag har, som landets største brukerorganisasjon for slagrammede, bedt om å få delta i dette arbeidet.

Det er nå håp om at samfunnet og helsevesenet vil anerkjenne og gjøre noe med de utfordringer hjerneslag gir for synet, og at framtidige slagrammede kan få en bedre oppfølging og rehabilitering enn hva som er situasjonen i dag.

Kommentarer

Tommy Skar

Tommy Skar er generalsekretær i LHL Hjerneslag. Han har vært kommunikasjons- og markedssjef i LHL, han har ledet LHLs helsefagteam og vært rådgiver for LOs leder. Han har også bakgrunn som kommunal helse- og sosialpolitiker. Skar var vara til Stortinget i perioden 1993-1997.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!