Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Thomas Hoholm


Thomas Hoholm

Hoholm er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Han er faglig ansvarlig for Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten ved BI, og forskningsleder for tjenesteinnovasjon ved Center for Connected Care (C3) ved Oslo Universitetssykehus. Han har forsket på innovasjon og organisering i helsetjenesten i en tiårsperiode, i samarbeid med flere sykehus og kommuner.