Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Per T. Lunds blogg Publisert 2017-08-08

Valgløftet som mangler

Høyre har nettopp gitt oss sine ti helseløfter. Helsepolitikken er alltid en viktig valgkampsak for de største partiene – ikke så rart når vi velgere rangerer helse som et av de tre viktigste politikkområdene år etter år. 

Det er som vanlig sykehusene og spesialisthelsetjenesten som får mest oppmerksomhet. Kortere ventetid for sykehusbehandling, bedre behandlingsforløp (også på vei ut av sykehusene), bedre behandlingstilbud til kreftpasienter, økt oppmerksomhet om kvalitet og pasientsikkerhet og tiltak for å følge opp alvorlige hendelser: Få vil være uenig i målsetningene, selv om virkemidlene og veien frem kan se litt ulik ut avhengig av hvilken farge du har på brillene.

Å styrke pasientenes egne stemmer, og å øke tempoet i digitaliseringen av helsetjenesten er heller ikke kontroversielt. Igjen er det mere måten enn målet som kan skille.

Neste uke samles store deler av det politiske Norge til avspark i Arendal. Der får vi høre partiledere som forsøker å tydeliggjøre skillelinjene i norsk politikk, og vi får høre helsepolitikere som skal forklare hvorfor deres løsninger er de beste. Min spådom er at en god del av helsedebatten blir en debatt som nettopp handler mest om virkemidler og metoder, og i liten grad om målene – derom er det ganske stor enighet. Mye kommer til å handle om sykehus, kreftbehandling, frihet til å velge behandlingssted og dets like. Debatten vil også handle mye om det aller viktigste virkemiddelet vi har - pengesekken. Hvor skal pengene tas fra? Hvem skal få mindre og hvem skal få mer, og hvem sitter igjen med gevinsten? Og til slutt så får vi høre analysene etter debattene.

Det vi kommer til å høre mindre om er primærhelsetjenesten, der hvor vi alle egentlig befinner oss. Den som de fleste av oss er mest berørt av. Hvordan kommunene skal gjøres i stand til å følge opp pasientene når de kommer ut av sykehusene, hvordan tilbudet om rehabilitering til et aktivt liv kan bedres, hvordan primærhelsetjenesten kan gjøre at færre trenger sykehusinnleggelse og hvordan vi sikrer befolkningen god helse lengst mulig.

Vi kommer heller ikke til å høre noe særlig om tiltak som kan sikre riktig legemiddelbruk. Selv om dødstallene er høye, skadeomfanget er stort og behandlingsresultatene ofte uteblir, havner temaet uansett langt ned på prioriteringslisten. Men jeg hjelper gjerne det partiet som vil høre, til å formulere det 11. valgløftet for helsepolitikken.

  1. Trygg og riktig legemiddelbehandling – Vi skal sikre at alle får god oppfølging av legemiddelbruken sin, slik at helsegevinsten blir størst mulig. Antallet pasienter som dør eller skades av legemiddelbruk skal reduseres kraftig.

Kommentarer

Per T. Lund

Per T. Lund har vært administrerende direktør i Apotekforeningen siden 2011. Han kom da fra stillingen som adm. dir. i Sykehusapotekene HF. Lund er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo.

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!