Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Leif Rune Skymoens blogg Publisert 2014-09-22

Demens-suksess kan vise vei for norsk næringsutvikling

De store medisinske gjennombruddene på demensfeltet har latt vente på seg. Men noe av det mest spennende som har kommet de senere årene, har kommet fra Norge. I 2013 godkjente amerikanske legemiddelmyndigheter kun ett nytt legemiddel for Alzheimers sykdom. Dette legemiddelet heter Vizamyl og brukes i PET-undersøkelser for å undersøke pasienter med mulig Alzheimers sykdom. Sett med norske øyne er dette unikt. Vizamyl er utviklet av GE Healthcare, og det meste av utviklingsarbeidet har skjedd i Oslo. Det eneste nye, godkjente legemiddelet innenfor demensområdet i 2013 kom altså fra Norge!

Tidligere i år ble det kjent at flere av Nansen Neuroscience Network sine medlemmer samarbeider i utprøvningen av en mulig, ny bremsemedisin for Alzheimers sykdom. Forskningsmiljøer ved AHUS, OUS og SUS benytter blant annet Vizamyl for å identifisere mulige pasienter for utprøvning av en helt ny legemiddelkandidat fra MSD, som man håper skal kunne hindre eller utsette utviklingen av Alzheimers sykdom.

I 2013 så vi også at en målrettet satsing ved AHUS førte til at Pre Diagnostics, et nytt selskap innen Alzheimer-forskning, vokste frem. Dette selskapet arbeider med å utvikle en blodprøvebasert test for å avsløre Alzheimers sykdom i en tidlig fase. I 2014 fikk vi enda et nytt selskap da Pharmasum Therapeutics ble etablert. Pharmasum utvikler legemiddelkandidater for Alzheimers sykdom, og har sitt utspring fra bioprospektering av norske havressurser.

I tillegg har vi flere virksomheter som driver forskning på omega-3 og andre substanser fra naturen for å undersøke om disse kan påvirke de underliggende prosessene som gir demenssykdommer. Nansen Neuroscience Network har også tiltrukket seg islandske MentisCura, som har utviklet EEG-basert teknologi som muliggjør påvisning av demenssykdommer og monitorering av behandlingseffekt.

Norske miljøer tar aktivt del i arbeidet for å finne nye og bedre løsninger på det som er en av de største helseutfordringene i vår tid. Det er i dag en voldsom vekst i antallet mennesker som rammes av demenssykdommer, og det er beregnet at dobbelt så mange vil være rammet i 2030 som i dag.

For å øke sannsynligheten for at norske selskaper skal lykkes med dette, trenger vi flere hester å satse på. Grunnlaget er lagt gjennom tiår med god forskning. Nå må vi fortsette arbeidet som er i gang for å øke innovasjonstakten og legge til rette for tilblivelsen av nye, spennende selskaper.

Helse og omsorg bli et næringspolitisk satsningsområde i Norge, med sektorspesifikke virkemidler. Næringsdepartementet må på banen, og det må satses med den samme iver og kløkt som har ført til suksess innen næringer som hav, fisk og olje. Samtidig må vi bygge videre på de åpenbare fordelene Norge har i form av helseregistre, biobanker og muligheter for kliniske studier, slik at vi blir en integrert del av det internasjonale samspillet mellom akademia og næringsliv. Det er viktig at Regjeringen husker på de norske demens-suksessene når virkemidlene for den fremtidige næringsutviklingen skal vedtas.

Kommentarer

Leif Rune Skymoen

Leif Rune Skymoen er daglig leder for Curida, et norsk produksjons- og utviklingsselskap for farmasøytiske produkter. Han har tidligere vært daglig leder i Nansen Neuroscience Network og Eli Lilly Norge A.S. Skymoen er utdannet farmasøyt ved UiO og University of Oxford og har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI.

Nyheter fra startsiden

OMRÅDEGJENNOMGANG AV LEGEMIDLER PÅ BLÅRESEPT

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!