Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Ketil Kjenseths blogg Publisert 2017-03-14

Rusavhengige bør slippe egenandel

Det har vært snakket mye om å satse mer på behandling av rusavhengige de siste årene, men helseminister Bent Høie benyttet dessverre ikke anledningen til å redusere terskelen for å motta hjelp da ny forskrift om egenbetaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp ble innført.

Behandlere i rusfeltet kan fortelle at særlig utsatte pasientgrupper innen psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), svært ofte ikke kan betale egenandeler.  Særlig er det mange ruspasienter som sliter med lav betalingsevne. Kjøp av rusmidler prioriteres naturlig nok pga avhengigheten. Dårlige boforhold, redusert evne til planlegging og dårlig impulskontroll er også vanlige årsaker til vanskelig økonomi i denne pasientgruppen - både som årsak og virkning relatert til rusbruk.

Krav om egenandel for polikliniske timer og gebyr for glemte avtaler legger dermed stein til byrden for pasienter med alvorlig rusavhengighet, med inkassokrav og økt gjeld. Sårbare pasienter med alvorlig rusavhengighet har ofte store problemer med følge opp nødvendig behandling for sin ruslidelse og sine psykiske helseproblemer. For de dårligste pasientene fungerer dessverre egenandelen som et systematisk hinder for tilgangen til «Pasientens helsetjeneste». Det gjelder både hos fastlege og ved behandling i poliklinikker i TSB.

I høringssvar til den nye forskriften ba rusfeltet og brukerorganisasjoner om at helseministeren benyttet anledningen til å innføre et prinsipp om at pasienter med «alvorlig rusavhengighet» skal slippe å betale egenandeler - på samme måte som pasienter med «alvorlig sinnslidelse» får egenandelene dekket av HELFO. Bent Høie lot denne muligheten gå fra seg. Venstre håpet at manglende fritak fra egenandeler var en glipp og stilte spørsmål til helseministeren 27.01.17 om han ville sørge for at ruspasienter fikk bedre rettigheter vedr dette. Svaret var skuffende. Høie viser til at det ikke er realitetsendringer i selve regelverket, men det er jo det som er problemet. Det burde vært en realitetsendring hvis Stortingets intensjon om å få flere ruspasienter inn i behandling skal oppfylles.

Innleggelse for døgnbehandling av ruspasienter er heldigvis fortsatt gratis, men tilbakefallsfaren er svært stor uten ettervern og videre poliklinisk oppfølging. Alle vet at et godt ettervern er en viktig nøkkel i en helhetlig behandlingstjeneste, noe som blir understreket i opptrappingsplanen for rusfeltet.

For mange er poliklinikk et tilstrekkelig – og mye rimeligere – behandlingsnivå, hvis hjelpen bare blir gitt tidlig nok. Mange institusjoner innen TSB velger å ikke kreve polikliniske egenandeler av ruspasienter, fordi de ikke vil risikere at pasientene dropper ut av behandling.  Da er det imidlertid helseinstitusjonen som bærer byrden av manglende inntekter fra egenandeler. Altså vil fritak fra egenandeler hos noen pasienter i praksis måtte finansieres ved å redusere tilbudet til andre ruspasienter.

Dette er ikke å løfte de svakeste pasientene, og Venstre gir ikke opp kampen for at flere ruspasienter skal få mer og bedre behandling. Da kan vi ikke godta at urimelige egenandeler skal stå i veien for dette. Vi utfordrer derfor helseministeren til å se på saken på nytt. Hvis helseminister Høie ikke kjenner sin besøkelsestid, vil i alle fall Venstre slåss videre for dette ved stortingsvalget til høsten.

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • lege 14.03.2017 11.15.05

  Det er andre grupper som også er sårbare - uten rusavhengighet. Mange minstepensjonister og uføre har elendig økonomi- og burde i så fall også slippe egenandeler. Flere søker ikke lege, fysioterapeut osv. av den grunn. Dessuten er det mange utgifter som ikke sorterer under egenandelskortet, og som mennesker med langvarig sykdom og ditto dårlig økonomi har: fjern egenbetalinger for materiale, prøvetaking, sårstell, ekstragebyrer osv. - for alle. Slå sammen egenandelstakene for tak 1 og tak 2 til et litt høyere tak for alle. Dette er et kunstig skille. Det er jo den totale belastningen med utgifter pga. dårlig helse som er viktig- og ikke om det er utgifter til fysioterapi, blåresept, pasientreiser eller lege.

Ketil Kjenseth

Ketil Kjenseth er stortingsrepresentant for Venstre og medlem av helse- og omsorgskomiteen. Han har vært medlem av kommunestyre og formannskap i Gjøvik, fylkestinget i Oppland, fylkesleder i Oppland Venstre og har vært politisk rådgiver i Venstres stortingsgruppe.

Nyheter fra startsiden

NORSK UNDERSØKELSE BLANT FORSKERE

Medisinere strengest på forskningsetikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!