Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Gerty Lunds blogg Publisert 2020-04-24

En takk til helsemyndighetene

Koronakrisen har rammet alle i landet på en eller annen måte. Alle forventer at myndighetene tar grep, rydder opp og får samfunnet i gang igjen. De som rammes økonomisk tar det som en selvfølge at staten dekker det meste av tapte inntekter og økte utgifter som følge av krisen. Blir vi syke – også av Covid-19 – så forventer vi at helsevesenet gir oss behandlingen vi trenger for å bli friske.

Alt dette får vi mer eller mindre i Norge. Vi er heldige og lever i et land med en solid oljeformue i ryggen. Det gjør at små og store bedrifter og enkelpersonforetak får støtte for å komme gjennom krisen og kan forhåpentlig komme i ordinær drift igjen etter krisen.

Helsemyndighetene ved Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har vært sentrale når barnehager, skoler, treningssentre, fysioterapeuter med flere har måtte stenge ned. Det har vært mye kritikk av mange av tiltakene, men befolkningen har vist tillit og lojalt gjort som vi har fått beskjed om. Så langt ser det ut for at myndighetene har noenlunde kontroll over situasjonen. Evalueringen i ettertid vil vise om det har vært riktige og de beste beslutningene som har blitt fattet av myndighetene. Det svaret er det ingen som kjenner per nå.

Det har vært arrangert klappsalver og støttegrupper også videre for de som har stått i front og holdt samfunnet gående i disse ukene. Det gjelder grupper som helsepersonell, butikkmedarbeidere og bussjåfører for å nevne noen. Det er flott at folk ser hvilken stor innsats alle disse har gjort i disse ukene for å holde hjulene i gang.

Fordi jeg sitter som leder av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og har mange medlemmer som har vært hardt rammet av koronakrisen og tiltak som er blitt satt inn, har jeg sett at det er en gruppe som det ikke har blitt applaudert for men som i mine øyne også trenger en applaus. Det er alle medarbeiderne som jobber i Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet inklusiv Camilla Stoltenberg, Bjørn Guldvog og Bent Høie. Jeg har fått svar utrolig raskt på henvendelser NFF har gjort. Det er imponerende å oppleve hvilken innsats som har vært gjort i disse instansene de siste månedene. Noen vil si at mye skyldes at det er fordi beredskapen var for dårlig og at dette har vært en varslet katastrofe. Det kan så være, men da får vi lære av det og sørge for bedre beredskap i fremtiden. Ivar Aasen skrev et dikt som jeg trøster meg med når jeg ikke klarer gjøre alle medlemmene i forbundet 100% fornøyde:

Til lags åt alle kan ingen gjera;

det er no gamalt og vil so vera.

Eg tykkjer stødt, at det høver best

å hjelpa den, som det trenger mest.

Og kor du bryggjar og kor du bakar,

d’er alltid ein, som det ikkje smakar;

og når den eine då gjerer rop,

så ropar sidan den heile hop.

D’er mange nog, som vil domar vera

og læ åt alt, som dei andre gjera.

Og lyte finna dei rundt i kring,

og sjølve gjera dei ingen ting.

Det er 12 vers til på dette diktet….

 

Jeg ønsker med dette å sende en stor takk til Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for den formidable innsatsen som har vært utøvd i de siste månedene, for jobben som gjøres for at det skal føles trygt for fysioterapeuter å gå på jobb igjen.

Når det nå ser ut for at vi har fått kontroll over koronasituasjonen, er det viktig å tenke videre. Vi vet veldig lite om hva som skjer med pasienter som har hatt langvarig intensivbehandling, både når det gjelder senvirkninger og oppfølging. Aps helsepolitiker Tellef Inge Mørland uttalte i et intervju på dagbladet.no 21.april at han er urolig for oppfølgingen av koronasyke pasienter. NFF er også bekymret for senvirkningene av covid-19 pasientene. Det er viktig å få på plass et rehabiliteringstilbud for de pasientene som trenger det. Dette er det viktig å ta tak i nå. De siste årene har vi sett en nedbygging av rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten uten at vi har sett en tilsvarende oppbygging i kommunehelsetjenesten. Rehabilitering er en investering i fremtiden og et bidrag til en samfunnsøkonomisk bærekraft.

Kommentarer

Gerty Lund

Gerty Lund er leder av Norsk Fysioterapeutforbund. Hun har lang erfaring som fysioterapeut/sjeffysioterapeut og seniorrådgiver i spesialisthelsetjenesten. Tidligere leder av Norsk Forum for Helseledelse.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!