Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Eddy Kjærs blogg Publisert 2021-10-18

Nå er det primærhelsetjenestens tur

Pasientene trenger mer tid med fastlegen, men det er ikke mulig med dagens manglende ressurser til fastlegeordningen. Regjeringen må gi fastlegene mer tid til hver pasient – uavhengig av kjønn.

Stoffskifteforbundet og Norsk forening for allmennmedisin (NFA) oppfordrer den nye regjeringen til et krafttak for forskning på kroniske sykdommer i primærhelsetjenesten.

«Fastlegeordningen må reddes», har den nye helse- og omsorgsministeren Ingvild Kjerkol (Ap) uttalt flere ganger under valgkampen. Stoffskifteforbundet og NFA mener økt kunnskap blant fastleger om de store, kroniske sykdommene er et ledd i en styrket fastlegeordning. For at kvinner skal få bedre behandling og oppfølging i primærhelsetjenesten, er man avhengig av en styrket og fungerende fastlegeordning som sikrer tid og god oppfølging av den enkelte pasient.

Ingen økning over statsbudsjettet

Men hvordan fastlegene skal få mer kunnskap om kvinnehelse, stiller vi oss undrende til når den nye regjeringen lar bevilgningen på 15 millioner kroner til forskning på kvinnehelse stå uendret. For sjette år på rad blir det ikke bevilget mer penger over statsbudsjettet til allmennmedisinske forskningsenheter og kompetansesentre. Summen på 35 millioner kroner er uendret siden 2015.

Så langt har dette bare vært symbolpolitikk. Tar den nye regjeringen utfordringen? Vi forventer konkrete tiltak som faktisk hjelper pasientene. For problemet er at fastlegetjenesten ikke er rigget for det store, kroniske sykdommene som i all hovedsak rammer kvinner.

Lik behandling for kvinner og menn

Den nye regjeringen skal, ifølge Hurdalsplattformen legge frem en strategi for kvinners helse for å få mer kunnskap om og bedre utredning, behandling og oppfølging av kvinnehelse i helsetjenesten. Stoffskifteforbundet og NFA mener dette er et steg i riktig retning av å gi likeverdige helsetjenester, uavhengig av hvilken sykdom og hvilket kjønn du har.

Når fastleger har mer kunnskap om kroniske sykdommer hos kvinner, vil de kunne sette rett diagnose på et tidligere tidspunkt. Det vil være mer samfunnsøkonomisk enn å la kvinnene gå i uvisshet.

Våre anslag tilsier at anslagsvis en million norske kvinner har en kronisk sykdom med usynlige, diffuse symptomer. Mange av disse kvinnene kjemper for å bli trodd av leger, arbeidsgiver og familie.

Øremerkede forskningsmidler til primærhelsetjenesten

Stoffskifteforbundet og NFA forventer derfor følgende tiltak i primærhelsetjenesten av den nye regjeringen:

En tilleggsproposisjon til statsbudsjettet som tar hensyn til likeverdige helsetjenester:

 1. Tid til alle pasienter hos fastlegen, uavhengig av kjønn.
 2. Styrket behandling hos fastlegen som innebærer tilstrekkelig med oppfølging og behandling av den enkelte pasient.
 3. Økt forskning på kvinnehelse, særlig rettet mot primærhelsetjenesten hvor pasienten behandles.

For konsekvensen av manglende kunnskap og forskning er at mange kronisk syke ikke får god nok behandling av fastlegen og risikerer, i verste fall et liv som ufør. I Norge er en av ti mennesker i arbeidsfør alder på uføretrygd, ifølge NAV. 214.00 av disse er kvinner mot 150.000 menn.

Nå er det primærhelsetjenestens tur.

Kommentarer

Eddy Kjær

Eddy Kjær er generalsekretær i Stoffskifteforbundet og er medlem av Rådet for legemiddelinformasjon og Ankenemden. Stoffskifteforbundet er en frivillig interesseorganisasjon som jobber for økt faktabasert kunnskap om stoffskiftesykdommer i samfunnet.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!