Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Bjørnar Allgots blogg Publisert 2017-05-12

Gratulerer med sykepleierdagen!

I dag er det den internasjonale sykepleiedagen og en dag hvor alle bør benytte anledningen til å gratulere og takke alle sykepleiere for den uvurderlige innsatsen dere legger ned. Dere gjør en veldig viktig jobb, både i forebyggende arbeid, i behandling og oppfølging av både pasienter og deres pårørende.

Å leve med diabetes er krevende og behandlingen varer 24 timer i døgnet og hele livet. Alle som får diabetes og andre kroniske sykdommer får et livslangt forhold til helsetjenesten og de som følger oss opp der. Enten man følges opp på sykehus, på lærings- og mestringssentrene eller på frisklivssentralen, så vil sykepleieren være en del av livet med diabetes.

For noen er det sykepleieren som lærer bort hvordan man skal måle blodsukker og sette insulin, for andre er det sykepleieren som forteller om hvilke endringer i levevaner som kanskje må til for å leve godt med diabetes. For mange pårørende er det sykepleieren som er deres første kilde til kunnskap og informasjon om diabetes når noen av deres nærmeste rammes.

Når man har diabetes er man sin egen hovedbehandler. Man må selv ta daglige beslutninger om egen diabetes og er ansvarlig for viktige og ofte vanskelige valg i hverdagen. For å leve godt med diabetes trenger man et best mulig behandlingstilbud, men også godt tilpasset opplæring. I diabetesbehandling er hva man gjør og valgene man tar avgjørende, enten det handler om å vurdere insulindoser, maten man spiser, om man er fysisk aktiv eller ikke. For å ta de gode valgene, på kort og lang sikt, trenger man en som kan støtte og motivere. Og der er du, sykepleieren, som følger oss opp i år etter år etter år.

Selv om du nok har mye å gjøre opplever jeg som pasient at du har tid til nettopp meg, til å se meg som person og ikke bare min Hba1c. Du vet at jeg er mer enn tall og statistikk. Du viser omsorg, forståelse og trygghet. Du motiverer, lytter og er en sparringspartner i hvordan jeg best kan mestre hverdagen min med diabetes. Du forklarer og veileder om både sykdommen og behandlingen. Din kunnskap og kompetanse er unik og viktig både for meg som pasient, mine pårørende og for annet helsepersonell.

Takk for at du er der når jeg trenger støtte, noen å prate med, når kroppen ikke vil samarbeide, når livet mitt er i endring og når jeg trenger en liten dytt. Takk for at du passer på, heier og hjelper meg når jeg trenger det. Gratulerer med dagen!

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Bjørnar Allgot

Bjørnar Allgot har vært generalsekretær i Diabetesforbundet siden 1992. Han er utdannet lærer med videreutdanning i organisasjonsutvikling og personaladministrasjon. Han er blant annet styreleder i Extrastiftelsen, leder i kontaktforum for brukere av helsetjenesten i HoD og har vært visepresident i den internasjonale diabetesføderasjonen. Han var sentral i etablering av Læring og mestringssentra i Norge.

Nyheter fra startsiden

NORSK UNDERSØKELSE BLANT FORSKERE

Medisinere strengest på forskningsetikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!