Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Anne-Grete Skjellanger


Anne-Grete Skjellanger

Anne-Grete Skjellanger er sekretariatsleder for det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7. Programmet skal redusere andel pasientskader i helse- og omsorgstjenesten og bygge kompetanse i forbedringsarbeid ved hjelp av målrettede tiltak.