Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Statsbudsjettet 2022 – en formidabel skuffelse

Den samlede årlige tildelingen fra statsbudsjettet til landets fire allmennmedisinske forskningsenheter har stått på stedet hvil helt siden 2015. Skal fastlegeordningen fortsatt være en underfinansiert helsetjeneste – uten verken forskning eller utdanning?

Publisert: 2021-10-20 — 12.11

Jørund Straand

Innlegg: Jørund Straand, professor i allmennmedisin og leder for Allmennmedisinsk forskningsenhet ved Universitetet i Oslo (UiO)

SOLBERG-REGJERINGENS foreslåtte statsbudsjett er en formidabel skuffelse for dem av oss som håpet på et taktskifte for å sikre en fastlegehelsetjeneste av høy kvalitet i hele landet – for hele befolkningen.

For det første ble det ikke foreslått en økonomisk innsats i nærheten av det reelle behovet for å berge fastlegeordningen. For det andre ser det ut til at man ikke vil ta inn over seg at løsningen på fastlegekrisen, i tillegg til lønn og arbeidsvilkår, også må handle om utvikling av faget, om utdanning og om forskning.

BRUTTE LØFTER. Tiltak for å bøte på fastlegekrisen, må ikke utelate helsemyndighetenes «sørge for»-ansvar for klinisk forskning og forskningsinfrastrukturer innenfor fastlegeordningen. Under den forrige rødgrønne regjeringen lovet Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) faktisk å ta på seg sørge for-ansvaret, jamfør HODs forskningsstrategi 2006–2011.

Det burde være innlysende at gode primærhelsetjenester forutsetter forskning i allmennpraksis på fastlegekontorene. Evidensbasert praksis forutsetter praksisbasert evidens

Men så forsvant lovnadene i en skuff, og der ble de liggende.

FORSKNING I FARE. Det burde være innlysende at gode primærhelsetjenester forutsetter forskning i allmennpraksis – med og for fastlegenes pasienter – på fastlegekontorene. Evidensbasert praksis forutsetter praksisbasert evidens.

Uten snarlig statlig støtte vil imidlertid det som finnes av forskningsinfrastrukturer i primærhelsetjenesten, kollapse. Allerede i 2022 er det slutt på økonomisk støtte fra Forskningsrådet til den Nasjonale forskerskolen i allmennmedisin. Året etter, i 2023, avsluttes Forskningsrådets støtte til å bygge opp forskningsnettverket PraksisNett.

Begge handler om innovative, viktige og vellykkede tiltak av stor betydning for fagets utvikling og kvalitet.

PÅ STEDET HVIL. Dessuten har den samlede årlige tildelingen fra statsbudsjettet til landets fire allmennmedisinske forskningsenheter nå stått på stedet hvil helt siden 2015, og det bare med et nærmest symbolsk støttebeløp. I dagens budsjettframlegg krympes rammen ytterligere. Tidligere ambisjoner om en gradvis opptrapping frem mot hva som er rundt tigangen av årets foreslåtte støttebeløp, er både gjemt og glemt.

La oss håpe at Stortingets helsekomite, i deres budsjettbehandling, erkjenner at fastlegekrisen også må møtes med tiltak for forskning, fagutvikling og utdanning i tjenestene.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin, fra Kronikk og debattseksjonen i 17-utgaven

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM Arena Urologi og Gynkreft

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!