Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

STORT SPRIK: En av diagnosene som de irske ikke-onkologene underestimerte i størst grad, var brystkreft stadium fire.

Foto: Colourbox

Studie: Leger feilvurderer kreftprognoser

Leger sliter med å holde tritt med utviklingen innen kreftfeltet, viser en irsk studie.

Publisert: 2021-09-20 — 17.14

ESMO (Dagens Medisin): Både onkologer og ikke-onkologer har vansker med å estimere overlevelsestallene for vanlige kreftsykdommer, konkluderer en studie av irske forskere som ble lagt frem på årets europeiske kreftkongress.

Forskningsresultatene er hentet fra en spørreundersøkelse blant irske leger som jobber innen onkologi og 301 leger som jobber innen andre områder, inkludert andre sykehusspesialiteter og allmennleger.

Onkologene hadde riktig for fire av tolv vanlige kreftsykdommer og ikke-onkologer i to av tolv tilfeller.

 

Feilvurderer prognosene

LES OGSÅ
Lever 12 måneder lenger

Legene ble bedt om å anslå fem års-overlevelse for tolv vanlige kreftsykdommer. Og fem års-overlevelse for seks kliniske scenarioer, som for eksempel å anslå risikoen for en 47-årig kvinne med stadium IV-brystkreft.

Svarene ble sammenlignet med overlevelsesdata fra det irske kreftregisteret.

 • Både onkologer og ikke-onkologer overestimerte overlevelsestallene for kolorektal, lunge-, lever-, gastrisk og bukspyttkjertel-kreft.
 • På den andre siden viste det seg at legene hadde lavere forhåpninger til overlevelsen til pasientene enn det statistikken tilsa når det gjaldt prostatakreft og melanom.

Ikke-onkologer underestimerte også overlevelsestallene for brystkreft, Hodgkins lymfom og nyrekreft.

 

Pessimistiske ikke-onkologer

Stilt overfor konkrete pasientscenarioer, underestimerte ikke-onkologene overlevelsestall for alle kreftformer.

– Ikke-onkologene var også mer pessimistiske enn sine onkolog-kolleger, samlet sett, sier Conleth Murphy ved Bon Secours Hospital Cork i en pressemelding.

Han er en av forskerne bak studien.

 

– Må slippe dødsdom

Murphy sier at resultatene var ventet, ettersom mange legers kunnskap om onkologi sannsynligvis stammer fra utdanningsløpet. Forskeren mener at leger som ofte har kontakt med kreftpasienter i klinikken bør sette seg inn i den nyeste statistikken.

Han viser til at en av diagnosene som ikke-onkologene underestimerte i størst grad, var brystkreft stadium IV. Prognosen har endret seg over tid og nå ligger nå på 40 prosent i Irland.

– Disse pasientene må bli spart for å bli presentert for en dødsdom som ikke lengre gjenspeiler realitetene, uttaler forskeren.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!