Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

UT MOT SOL: – Det er markedsføring som lokker kundene inn i enhver butikk. Da er det viktig at de kan ta et informert valg, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Foto: Kreftforeningen

Vil ha omkamp om forbud mot solariumsreklame

Kreftforeningen og flere andre foreninger mener det er på tide å innføre et forbud mot markedsføring av solarium.

Publisert: 2021-06-02 — 11.30

MINST MULIG: – Solariumsbruk er ikke nødvendig og bør begrenses mest mulig, sier Lill Tove Nilsen, seksjonsleder for miljøovervåkning og radon- og UV-forvaltning i DSA.

Foto: DSA/Åsmund Holien Mo

– Norge ligger helt i toppen på av statistikken over forekomst og dødelighet av føflekk-kreft. Vi vil ned fra den pallen, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen til Dagens Medisin.

Nylig sendte foreningen sammen med en rekke andre organisasjoner en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet hvor de ber om at det innføres reklameforbud for markedsføring av solarier.

– Det er mye hver enkelt av oss kan gjøre, men en av tingene som bør reguleres bedre er solariumsbruken. Vi vet at markedsføring virker, og når det gjelder solarium så har vi over år sett oss lei på villedende markedsføring om at dette er sunt. Vi ønsker et markedsføringsforbud, eller i det minste advarselsmerking.

 

Direktorat: – Bør forbys

Som bakgrunn for henvendelsen viser foreningene til et brev fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som ble sendt i juni i fjor.

I brevet ber fag- og forvaltningsmyndigheten innen strålevern om en revurdering av et generelt reklameforbud.

 «Etter DSA sin vurdering tilsier hensynet til folkehelsen at markedsføring av solarier bør forbys. Som et minimum bør forbrukerne informeres om kreftrisikoen samtidig som de eksponeres for markedsføringen» står det å lese i henvendelsen som i utgangspunktet er knyttet til andre foreslåtte endringer i regelverket knyttet til solarier.

– UV-stråling er en viktig risikofaktor for å utvikle hudkreft. Den viktigste risikofaktoren er solen, men solarier gir et betydelig bidrag for dem som bruker solarium. Solariumsbruk er ikke nødvendig og bør begrenses mest mulig, sier Lill Tove Nilsen til Dagens Medisin.

Hun er seksjonsleder for miljøovervåkning og radon- og UV-forvaltning i DSA.

– Det er vist i flere studier at risikoen er høyest når bruken av solarium starter i ung alder. Det er i dag en 18-årsgrense, men vi vet at det fortsatt er unge som bruker solarier. Det er ganske vesentlig at de ikke presses gjennom reklame til å tro at å ta sol er noe de burde gjøre.

 

Ikke tatt med i kreftstrategi

Reklameforbud for solarier ble opprinnelig foreslått i forbindelse med Nasjonal UV- og hudkreftstrategi i 2019, men kom ikke med i regjeringens endelige strategi.

– Vi fremmet forslag om forbud mot solarier, også reklameforbud. Men det var ikke politisk vilje for dette, sier seksjonsleder Lill Tove Nilsen i DSA.

– Hvorfor mener dere at det bør vurderes på ny nå?

– Vi i DSA har stått stødig på at vi mener at bruken av solarier må ned og at vi bør se på alle virkemidler for å få det til. Mange tenker at «hvis det er lov, så er det greit». Det er jo for eksempel ikke lov å reklamere for tobakk og alkohol. Vi har forsøkt å kun informere om risikoen i ganske mange år nå.

Kreftforeningen var kritiske da det ble klart at et solarieforbud ikke ville bli utredet.

– Dette har blitt diskutert i flere runder tidligere, men nå mener vi tiden er inne for å få reklameforbud eller helseadvarsel i all markedsføring av solarium, sier Ross i Kreftforeningen.

PÅ VENT: – På grunn av pandemien har enkelte oppgaver måttet nedprioriteres det siste året, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet.

Foto: Arkivfoto

 

Må ha advarsel i lokalet

Solarievirksomhet er etter strålevernforskriften pålagt å «ha oppslag med advarselstekst og verneregler utarbeidet av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet lett synlig i lokalet».

Det er imidlertid ikke noe lignende krav til å opplyse om kreftrisiko ved markedsføring av solarium for eksempel på nettsider og i sosiale medier.

I tillegg til Kreftforeningen, står også Norsk forening for dermatologi og venerologi, Kreftregisteret, Melanomforeningen, Den norske legeforening, Norsk melanomgruppe og Forbrukerrådet bak brevet til departementet.

Foreningene mener at dagens krav om en advarsel i lokalene ikke er nok, sier Ross i Kreftforeningen.

– Det er markedsføring som lokker kundene inn i enhver butikk. Da er det viktig at de kan ta et informert valg. Det er også sånn at advarselen er lite synlig på mange steder, mer som et informasjonsskriv på en tavle, så sjansen for at folk får det med seg er relativt liten. Det viktigste for oss er at de som velger å ta solarium er klar over farene.

Hun viser til at reklamen finnes i ulike kanaler.

– Vi vet at det er mye reklame i sosiale medier. Regjeringen gjort et arbeid innen bruk av plastikk-kirurgi og reklame, og vi mener at de også bør gjøre noe når det gjelder solarium.

Regjeringen nylig sendte på høring forslag om innstramminger knyttet til kosmetiske inngrep, med mål om å motvirke kroppspress. Et av forslagene er å presisere at markedsføring «må utformes slik at den ikke oppfattes av barn å være rettet mot deres aldersgruppe, eller at markedsføringen på annen måte bidrar til kroppspress blant barn».

 

Utålmodig

Anbefalingen om en ny vurdering av et forbud ble sendt fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet i fjor sommer.

Ross i Kreftforeningen har forståelse for at det har vært et spesielt år, men håper likevel på fortgang i saken:

– Vår erfaring er at mye har måttet vente i pandemitiden, men vi begynner å bli utålmodige.

 

Venter på flere innspill

Verken forslaget om å revurdere et reklameforbud eller krav om advarsel i markedsføring, er så langt vurdert, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

– På grunn av pandemien har enkelte oppgaver måttet nedprioriteres det siste året, uttaler sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke til Dagens Medisin.

– Departementet venter nå på innspill fra DSA på flere ulike endringsforslag i strålevernregelverket. Disse er ventet før sommeren. Deretter vil de ulike forslagene vurderes samlet, herunder også forslaget om reklameforbud for solarier.

Bjerke understreker samtidig at solarium kan gi hudkreft.

– Risikoen øker jo mer solarium du tar og jo yngre du er når du begynner. Det er ikke noen trygg, nedre grense for hvor mye solarium du kan ta.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DMTV: Her finner du oversikten over alle kongressvideoer!

På de nye DMTV-sidene finner du alle sendingene fra ASCO 2021 og tidligere kongresser.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!