Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Helsedirektoratet: – Dette er ikke lovpålagte regler

Helsedirektoratet viser til at helseforetakene har ansvar for å sikre at helsetjenesten er organisert for å levere god kvalitet.

Publisert: 2021-03-23 — 11.42

Dagens Medisin har bedt om Helsedirektoratet synspunkter på at bare noen sykehus i Norge oppnår alle robusthetskravene de stiller til sykehus som opererer lungekreft.

Sissi Espetvedt, fagansvarlig for kreftområdet i Helsedirektoratet, forklarer overfor Dagens Medisin at robusthetskravene er anbefalinger, som bygger på kreftkirurgirapporten fra 2015.

– Helsedirektoratet utgir retningslinjer, veiledere og faglige råd. Dette er normerende produkter som består av anbefalinger til helsetjenesten – som bidrag for å levere god kvalitet. I kreftkirurgirapporten gis faglige anbefalinger om robusthetskrav som bør ligge til grunn for de sykehus som skal utføre kirurgisk behandling av kreftpasienter, sier Espetvedt.

KVALITET – OG ANSVAR: – Helseforetakene har ansvar for å organisere tilbud som er basert på anbefalingene, men dette er ikke lovpålagte regler som må følges, forklarer fagansvarlig Sissi Espetvedt i Helsedirektoratet.

Foto: Helsedirektoratet

– Samlet vurdering
Hun viser til at «robusthet» ikke bare måles på en parameter, men er en samlet vurdering.

– Robusthet defineres her ikke bare som antall pasienter, men som sykehusets samlede ressurstilgang, pasientvolum, tilgang på kvalifisert personell, organisering og kompetanse, grad av spesialisering, tverrfaglige team, samt kompetanse til å håndtere uforutsette situasjoner og komplikasjoner.

Flere forhold enn antallet operasjoner alene må vurderes
Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF

– Helseforetakene har ansvar for å organisere sine tilbud basert på disse anbefalingene, men dette er ikke lovpålagte regler som må følges.

– I hvilken grad vil dere vurdere å be noen helseforetak sentralisere mer, dersom de ikke oppnår deres krav?

– Helseforetakene har ansvar for å organisere spesialisthelsetjenesten slik at den kan levere god kvalitet. Helsedirektoratet har ingen styringslinje til helseforetakene, sier Espetvedt.

Espetvedt peker på at robusthetskravene stammer fra kreftkirurgirapporten, som ble utgitt i 2015.

– Retningslinjer, veiledere og rapporter fra Helsedirektoratet vurderes jevnlig for oppdatering, og Kreftkirurgirapporten skal revideres i løpet av året som kommer. Helsedirektoratet etablerer nå en arbeidsgruppe, som sammen med direktoratet skal oppdatere og revidere anbefalingene i denne rapporten, sier hun.

Helse Nord reviderer kreftplan
Dagens Medisin har bedt medisinsk fagdirektør i Helse Nord RHF om en kommentar til dekningen om at flere torakskirurger mener det bør opereres for lungekreft på færre steder, for å svare hvor Helse Nord mener det bør opereres i Nord-Norge.

– Diskusjonen og argumentasjonen som er gjengitt i denne saken, belyser godt dilemmaer og kompleksitet i spørsmål om behandlingstilbud og funksjonsfordeling. Nasjonale faglige retningslinjer og veiledere skal følges og er normerende, men kompliserte diskusjoner tilknyttet forholdet mellom volum og kvalitet gjør at flere forhold enn antallet operasjoner alene må vurderes. Dette er beskrevet i Helse Nords veileder for funksjonsdeling av somatiske spesialisthelsetjenester, sier fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord til Dagens Medisin.

Han viser til at veilederen for funksjonsdeling av somatiske spesialisthelsetjenester ligger åpent på internett. De holder også på å revidere regional kreftplan – som beskriver lungekreftkirurgien i Helse Nord.

– Helse Nord har under arbeid revisjon av regional kreftplan, hvor lungekreftkirurgi er del av vurderingen. Kreftplanen vil legges fram for styret i Helse Nord RHF til høsten, sier han.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!