Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

HAR GITT BESKJED: – Når Ulshagen insinuerer at de andre forskerne ikke forstår SLVs argumentasjon fordi de ikke har lest den, er dette å snu saken på hodet, sier professor Per Eystein Lønning ved Universitet i Bergen.

Foto: Lasse Moe

Reagerer på SLVs kommentar

Professor og overlege Per Eystein Lønning ved Haukeland universitetssjukehus mener SLV formulerer seg som om forskningssentrene ikke snakker sammen. – Vi har hele tiden videreformidlet all informasjon.

Publisert: 2021-03-01 — 09.25

Alle universitetssykehus i Norge unntatt OUS deltar eller har hatt planer om å delta i p53-studien på brystkreft som driftes fra Haukeland universitetssjukehus.

Samtlige forskere ved de ulike studiesentrene uttaler til Dagens Medisin at de ikke forstår den faglige argumentasjonen til SLV om hvorfor de stanset studien.

Jeg har sendt forskningskollegene mine alle kopier av brev, korrespondanse og vedtak fra SLV
Per Eystein Lønning

Til det svarer områdedirektør Karen-Marie Ulshagen i Legemiddelverket (SLV) at rasjonalet for å stanse studien ble beskrevet grundig i vedtaket. Hun presiserer også blant annet at det er sponsors ansvar å kommunisere vesentlig informasjon til alle sentre som deltar i studien.

LES OGSÅ
– Vanskelig å forstå hvorfor SLV stanset studien

Dette er saken

Dagens Medisin fortalte i fjor om hvordan kreftforsker og professor Per Eystein Lønning ved Haukeland universitetssjukehus fikk «kilometervis» med spørsmål fra saksbehandlere i Statens legemiddelverk (SLV) om en brystkreftstudie.

Deretter ble inklusjonen av pasienter med lokalavansert brystkreft i p53-studien stanset. Studien var opprinnelig godkjent av SLV i 2016.

Etter lengre klagebehandling konkluderte Helse- og omsorgsdepartementet med at p53-studien som ble stanset i fjor, skal åpnes igjen.

Reagerer
Professor Per Eystein Lønning ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus er den formelle sponsor som hadde ansvar for å videreformidle informasjon til alle studiesentrene som deltar i p53-studien. Han reagerer på forklaringen til SLV og Ulshagen.

Lønning mener Ulshagen gjentar feilaktige argumenter fra SLVs side, som han opplever at HOD har tilbakevist i sin klagebehandling. I tillegg mener han at hun prøver å gi feilaktig inntrykk av at forskerne ikke kommuniserer seg imellom.

– Hun viser til at det er sponsors ansvar å kommunisere «vesentlig informasjon ... til sentrene som deltar». Det har jeg gjort hele tiden. Jeg har sendt forskningskollegene mine alle kopier av brev, korrespondanse og vedtak fra SLV.

LES OGSÅ
SLV: Beskrev grundig hvorfor studie ble stanset

– Snus på hodet
– Når Ulshagen insinuerer at de andre forskerne ikke forstår SLVs argumentasjon fordi de ikke har lest den, er dette å snu saken på hodet. Det er tvert imot slik at mine forskningskolleger som deltok i studien, og nå uttaler seg har lest argumentasjonen, og det er etter å ha lest den at de i likhet med HOD og meg selv ikke forstår hva SLV holder på med.

Lønning sier også han reagerer på måten Ulshagen gjentar argumenter, som for eksempel hvordan hun omtaler SLVs forståelse av hva som står i studieprotokollen, og hvordan dialogen har vært med studieledelsen på Haukeland. 

– Meget betenkt
– Jeg er spørrende til at hun ikke tar innover seg kritikken og korreksen fra HOD. Parallellen er en tingrettsdommer som etter overprøving av en anke i lagmannsretten sier at det er ulike oppfatninger ute og går, og at dommen fra tingretten bør bli stående, sier Lønning.

LES OGSÅ: Nylig vedtok Helse- og omsorgsdepartementet å dekke saksomkostningen til forskerne som leder p53-studien ved Haukeland

– Da HOD vedtok at SLV måtte dekke våre advokatutgifter, henviste de til at SLV ikke hadde hørt på våre argumenter. Her viser Ulshagen igjen til fulle at hun ikke tar motargumenter inn over seg, tilsynelatende heller ikke vedtak i HOD, hvilket gjør meg meget betenkt, sier Lønning.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OMRÅDEGJENNOMGANG AV LEGEMIDLER PÅ BLÅRESEPT

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!