Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Et signal om å prioritere stomiomsorgen i Norge?

Vi håper at flest mulig politikere støtter forslaget om at prosessene skal være gjennomsiktige – og at brukerstemmene skal hørres. Stomiomsorgen i Norge kan ikke vente lenger, og i fortsettelsen håper vi på en nasjonal plan for oppfølging av stomiopererte.

Publisert: 2021-02-23 — 05.35

Malin Svinndal

Innlegg: Malin Svinndal, politisk rådgiver i Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft (Norilco)

MANDAG I forrige uke ga Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget sin innstilling til saken om antallsbegrensningene på stomiutstyr. Norilco er godt fornøyd med å ha fått med mange av punktene som er viktige for de menneskene vi representerer. Vi ønsker å takke Helse- og omsorgskomiteen for et stykke viktig og historisk arbeid.

Dette er en milepæl innenfor stomiomsorgen, og vi håper at denne utredningen vil bli brukt av helsemyndighetene i det videre arbeidet med å iverksette og legge til rette for en god nasjonal oppfølging av stomiopererte – og i tillegg sørge for tilhørende gode løsninger for tilgang på stomiutstyr.

ÅPENHET! Innstillingen er viktig av flere grunner. For det første er den et varsko om at stomiomsorgen i Norge, som lenge har vært overlatt til tilfeldigheter og markedskrefter, må prioriteres. For det andre gir den et tydelig signal om at åpenhet omkring beslutningsprosesser og brukerens stemme bør vektlegges i saken.

Forutsigbarhet og åpenhet i beslutninger som kan få negative konsekvenser for enkeltpersoners liv, er en av de største styrkene ved det norske demokratiet. Vi må ha tillit til at alle stemmer blir hørt – og at avgjørelser blir tatt på bakgrunn av faglighet og vitenskap med brukerens beste som mål. Det er dette som til sammen skaper gjennomsiktighet og tillit til systemet.

Innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen er et varsko om at stomiomsorgen i Norge, som lenge har vært overlatt til tilfeldigheter og markedskrefter, må prioriteres

Slik prosessen var i forkant av antallsbegrensingene 1. januar 2020 var det lite gjennomsiktighet. Antallsbegrensningene viste at det ikke var tilbakemeldinger fra brukerstemmene – eller fagrådet – som ble vektlagt.

UNDERLIG SKJØNN. Vi stiller oss derfor undrende til hvilket «faglig skjønn» eller «innspill fra fagmiljøet» som helseminister Bent Høie fester lit til. Etter det Norilco erfarer, finnes det ikke faglige argumenter for å ha antallsbegrensninger på stomibelter og lukkeklips. De argumentene som vi har blitt kjent med, er at statistikken viser at det er et fåtall som henter ut flere stomibelter og lukkeklips, sammenlignet med det taket som er satt. Det var altså aldri nødvending å lage en slik begrensning.

Konsekvensene er at enkeltpersoner har mistet viktige hjelpemidler for å kunne være sosiale. Blant annet har stomibelter hatt en viktig sikkerhetsfunksjon for å unngå brokk og lekkasje. Fastleger og sykehusleger sier dette er medisinsk nødvendig, men helsemyndighetene sier nei. Det finnes ingen mulighet til å søke om unntak, noe som har påvirket livskvaliteten og deltakelse i samfunnet for flere.

ENDRING – NÅ! Helse- og omsorgskomiteen har laget en tydelig anbefaling om at pasientorganisasjonene må bli hørt. Vi kan ikke se andre muligheter enn at prosessene må endres, og at fagpersoner og pasientorganisasjoner får mulighet til å uttale seg.

Innstillingen er støttet av mindretallet i Helse- og omsorgskomiteen bestående av SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Foreløpig dato for votering over innstillingen er satt til torsdag 25. februar. Det er Frp, Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre som ikke støtter innstillingen.

PÅ TIDE MED EN PLAN. Norilco har aldri ønsket å utfordre Helfos mandat med forvalteransvaret for helseøkonomien. Tvert imot ønsker vi heller å spille dem bedre ved å gi våre innspill og dele våre tilbakemeldinger om hva som ikke fungerer.

I innstillingen påpekes det at det er etaten som har ansvaret. Norilco mener at det må være åpenhet omkring prosessene uavhengig av hvor ansvaret ligger. Dette er en viktig del av det å skape gode løsninger for tilgang på stomiutstyr, og vi håper denne saken vil føre til lærdom og en etterlengtet plan for nasjonal oppfølging av stomiopererte.

Det er nå vårt håp at flest mulig politikere vil være med på å støtte forslaget om at prosessene skal være gjennomsiktige – og at brukerstemmene blir hørt. Stomiomsorgen i Norge kan ikke vente lenger.


Disclaimer: Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft (Norilco) er en landsdekkende interesse- og likepersonsorganisasjon – med 22 distriktsavdelinger. Formålet er å ivareta interesser for stomi-, reservoaropererte og mage- og tarmkreftrammede, og for personer med sykdommer som kan føre til stomi- og reservoaroperasjon og mage- eller tarmkreft.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!