Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

Illustrasjonsbilde: GettyImages

Foto: GettyImages

Studie viste nedgang i gjennomsnittlig fødselsvekt

Resultater fra Den norske mor-, far- og barnundersøkelsen (MoBa) fant at fødselsvekten hos nyfødte gikk ned, dersom mor brukte cannabis langvarig.

Publisert: 2020-10-21 — 09.07 (Oppdatert: 2020-10-21 — 14.27)

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i en pressemelding om resultater fra MoBa-undersøkelsen at fødselsvekt hos nyfødte så ut til å gå ned med 200 gram gjennomsnittlig, hos mødre som hadde oppgitt langvarig bruk av cannabis over lengre tid i svangerskapet.

Studien kan leses her. Den er et samarbeid mellom FHI, NTNU, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universietet i Oslo og Charles universitetet i Tsjekkia.

FORSKER: Svetlana Ondrasova Skurtveit er professor ved senteret for avhengighetsforsknin på Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Foto: FHI

Har spurt 100.000
I undersøkelsen har forskerne spurt over 100.000 kvinner om flere spørsmål. Blant annet om de brukte cannabis før og under graviditet.

– Funnene våre viser en signifikant nedgang i fødselsvekt hvis mor har brukt cannabis over lengre tid i svangerskapet, det vil si over mer enn ett trimester, sier seniorforsker Svetlana Ondrasova Skurtveit i en pressemelding fra Folkehelseinstituttet.

Skurtveit er også professor ved senteret for avhengighetsforsknin på Universitetet i Oslo.

Forskerne så på vekt, hodeomkrets og lengde, og koblet dette opp mot cannabisvaner. Forskerne fant kun signifikant sammenheng for vekt.

Kontrollerte for faktorer
Ettersom alle i studien deltok i mor- far- og barnundersøkelsen, har forskerne hatt tilgang på informasjon og livssituasjonen til deltakerne, som feks. røyking, alkohol og kosthold.  

 – I denne studien har vi hatt kontroll på disse bakenforliggende faktorene. Selv når vi tar dette med i analysene og justerer tallene for disse faktorene, ser vi at langvarig cannabisbruk påvirker fødselsvekten, påpeker Skurtveit. 

Valgte ut spesifikk gruppe
Skurtveit forklarer til Dagens Medisin at de har begrenset populasjonen i dem som ble inkludert i studien, til kun kvinner som hadde erfaring med cannabis.

– Gravide kvinner er forskjellige. Noen er veldig forsiktige, og andre er mer utprøvende. Ved å begrense oss til noen som har en eller annen erfaring med cannabis, fører til at de er annerledes enn den generelle befolkningen, og litt likere som gruppe. 

Hun viser til at de i tillegg har tatt hensyn til om far har røkt (tobakk) under svangerskapet.

– Man lurer jo på om fødselsvekten kan skylde cannabis, eller tobakksrøyk. Derfor har vi justert for mor og fars røykevaner.

Validert røyker, eller ikkerøyker
Hun viser at andre MoBa-studier har undersøkt med biomarkører i blod, om dem som svarer på undersøkelsen faktisk har røkt, eller ikke har røkt. Forskerne mener derfor at spørreundersøkelsen er særs validert på røykespørsmål.

Hun peker også på at de brukte flere metoder, for å se om de kom frem til samme resultat – at fostrene blandt langtidsbrukere av cannabis var gjennomsnittlig mindre i vekt, enn dem som ikke røkte cannabis.

– Vi har brukt ulike metoder som viser akkurat viser samme resultat. Derfor har vi stor tro på funnet. Men dette er en observasjonsstudie, slik at vi kan ikke si noe om kausalitet, sier Skurtveit.

– Viktig politisk kontekst
Forskeren  mener at funnene er spesielt relevante i forbindelse med legaliseringspolitikk. 

– Det at mange land legaliserer cannabis, gjør at noen tenker at det ikke er så skadelig. Man kan forvente, og man vet i noen land, at bruk av cannabis hos gravide øker. Dette vet vi ikke i Norge om det gjør.

Prevalensen av bruk i studien var ganske lav. Omkring 10.000 kvinner oppga at de brukte, men de fleste hadde bare  brukt før svangerskap. 272 kvinner oppga at de brukte cannabis under svangerskapet, og mange av disse var kortidsbrukere.

Viktig om kortvarig bruk
Skurtveit presiserer at de som har brukt kortvarig, ikke fikk noen effekt på forsterets vekt. Dette funnet er også kontrollert for andre faktorer. 

– Dette er viktig å belyse. Det kan tenke seg at mange gravide bruker før de vet at de er gravide – og at de etterpå sitter med dårlig samvittighet.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Egild Thorsen 03.11.2020 14.55.27

  Ansatt

  Det at mange land legaliserer,gjer at ein får ærleg informasjon om bruken. I forbudsland blir cannabis brukt i skjul,bak nedrulla gardiner,med frykt for å bli oppdaga. Kriminelle styrer marknaden,og ein veit aldri ka ein får.

Nyheter fra startsiden

Post ASCO 2021

DMTV: Her finner du oversikten over alle kongressvideoer!

På de nye DMTV-sidene finner du alle sendingene fra ASCO 2021 og tidligere kongresser.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!