Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

En ny psykologrolle

Det er et politisk mål at psykologenes kunnskap skal treffe større deler av befolkningen med korte, symptomrettede intervensjoner.

Publisert: 2020-09-29 — 05.23
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Leif Tore Ledaal Moberg

UNGE STEMMER-KOMMENTAREN: Leif Tore Ledaal Moberg, psykolog ved Stavanger DPS, poliklinikk

ARBEIDET SKAL inkludere helsefremmende systemarbeid og etablering av lavterskeltilbud. Hva slags psykologrolle blir dette, og hvilken teori om mennesket og deres problemer er den bygget på?

Denne utviklingen har blitt karakterisert som uttrykk for en terapeutisk kultur. Den er drevet frem av en teori om mennesket som sterkt vektlegger dets rasjonalitet, og naturlige evne til å bruke denne til å dyrke positive verdier som lykke og helse. Diagnoser som angstlidelser og depresjon er laget for å beskrive svikt i denne evnen.

ØKNING. Vi ser en økning av psykiatriske diagnoser blant unge og flere henvisninger til psykisk helsevern. Psykologens rolle i en slik kultur er å hjelpe personen til å korrigere sin måte å tenke, oppleve og handle på, slik at den er mer i tråd med personens rasjonelle kapasitet og naturlige ønske om lykke og helse.

Teorien om mennesket i den terapeutiske kulturen gir grunnlag for noen raske og effektive intervensjoner, men fordi den forholder seg til fenomenet angst bare som symptom og ikke et livsvilkår, er den bare delvis riktig.

ANGST SOM LIVSVILKÅR. I den positive og rasjonelle kulturen gis ikke angst noen naturlig plass. Den forstyrrer vår søken etter lykke og minner oss i stedet om drivkrefter i oss som kan true våre relasjoner og personlige integritet. Den minner oss om skyld, meningsløshet og ikke-væren – den absolutte trusselen mot selvet. Angst medfører ubehag for alle, men for noen medfører den av ulike årsaker betydelig lidelse og funksjonsfall. Når rommet for angsten i personen og kulturen blir mindre, blir lidelsen større.

Hvilken teori om mennesket, og menneskers problemer, er den nye psykologrollen bygget på?

Samtidig som angsten medfører en trussel, kan det å utforske angsten uten å rasjonalisere den bort, berike livet. Den kan vise at vår måte å være på, ikke er riktig for oss, at vi har neglisjert vår vilje og vårt ansvar, og den kan minne oss om hva som er viktig for oss.

DEN NYE ROLLEN. Teorien om mennesket som psykologer arbeider ut ifra, bør inkludere en forståelse av menneskets indre drivkrefter og eksistensielle vilkår, og hvordan disse kan forstås gjennom angstopplevelsen. Teori og forskning på disse temaene står ikke tilbake for annen psykologisk kunnskap, men selv om disse temaene har høy klinisk relevans, vies de lite plass i psykologutdanningen.

Skal psykologer hjelpe på andre premisser enn det en coach gjør, kan de kliniske og filosofiske teoriene som rommer det som ikke er positivt og ikke rasjonelt i mennesket, og som viser disse fenomenenes naturlige rolle i tilværelsen, berike og nyansere den teorien om mennesket vi arbeider ut ifra.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin 15/2020, fra Kronikk og debattseksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!