Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Bærekraftig samfunnsutvikling inkluderer ergoterapi

I etterdønningene av koronapandemien må beslutninger innen velferdstjenestene i større grad tas på bakgrunn av helseøkonomiske data. Satsing på ergoterapi vil bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Publisert: 2020-06-03 — 05.29

Nils Erik Ness

Kronikk: Nils Erik Ness, forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund
Ida Kåhlin, forbundsleder i Sveriges Arbetsterapeuter
Tina Nør Langager, leder for Ergoterapeutforeningen i Danmark
Kristina Holmberg, forbundsleder i Finlands Ergoterapeutförbund
Þóra Leósdóttir, forbundsleder i Iðjuþjálfafélag Íslands

I ETTERDØNNINGENE fra koronapandemien vil det bli enda viktigere å ta hensyn til helseøkonomiske aspekter. Den kvalitative verdien av ergoterapeuters innsats er allment kjent blant profesjonsutøvere og beslutningstakere innen helse- og velferdssektoren.

Ida Kåhlin

Likevel vektlegges ikke den helseøkonomiske verdien av intervensjonene når innsats planlegges og ressurser tildeles. Dette til tross for at en nylig publisert nordisk rapport viser at helseøkonomiske studier finnes.

FORUTSETNINGEN. Våre nordiske velferdssystemer står overfor store utfordringer. Akkurat nå ser det ut til at Covid-19 kommer til å gi et stort behov for rehabilitering. Det vil bli behov for økt innsats, med mindre økonomiske ressurser. Det blir desto viktigere at rett person får rett innsats, til rett tid, på riktig måte og på rett plass. Det blir behov for, og en økt etterspørsel etter, kunnskap om effektene av og kostnadene til ulike helse- og velferdstjenester.

Helseøkonomiske evalueringer er en nødvendighet for systematisk å kunne sammenligne fordeler og kostnader for ulike tjenester, og er en forutsetning for å kunne nå en bærekraftig samfunnsutvikling når den akutte fasen av koronapandemien er over.

ERGOTERAPIENS VERDI. I våre nordiske land finnes det i dag nærmere 30.000 ergoterapeuter som bidrar til bærekraftige helsetjenester. Som aktører på den nordiske helse- og velferdsarenaen vil vi bidra til å løfte betydningen av helseøkonomi innen de områdene hvor ergoterapeuter yter tjenester. Vi har et ansvar for å synliggjøre den helseøkonomiske verdien av ergoterapeuters innsats, ut ifra det forskningsgrunnlaget som finnes.

Den helseøkonomiske verdien av intervensjonene vektlegges ikke når innsats planlegges og ressurser tildeles

For å styrke bevisstheten og kunnskapen om den helseøkonomiske verdien av ergoterapi, har vi i de nordiske fagforbundene for ergoterapeuter gjennomført et prosjekt i samarbeid med nordiske forskere innenfor ergoterapi og helseøkonomi. Rapporten som nylig ble publisert, søker å øke den generelle kunnskapen om helseøkonomi, men fokuserer spesielt på helseøkonomiske aspekter innen to områder som for øyeblikket er av stor interesse i den nordiske samfunnsdebatten: arbeidsinkludering for personer med psykisk uhelse og tjenester rettet mot eldres helse.

MER FORSKNING! De to systematiske litteraturgjennomgangene viser at det finnes helseøkonomiske gevinster ved ergoterapi innen begge disse områdene. Færre funksjonshinder, økt selvstendighet og raskere tilbakekomst til arbeid er eksempler på effekter som i betydelig grad påvirker samfunnsøkonomien i positiv retning.

Å satse på ergoterapi, bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. En viktig forutsetning er at det utføres forskning i ergoterapi i Norden og at det i større grad stilles krav til helseøkonomiske aspekter i intervensjonsforskning.

NYTENKING MÅ TIL. I etterdønningene av koronapandemien må beslutninger innen velferdstjenestene i større grad tas på bakgrunn av helseøkonomiske data. For å utvikle vår nordiske velferdstjeneste, er det nødvendig å gjennomføre helseøkonomiske utredninger ut ifra et samfunnsperspektiv, og resultatet må anvendes i planlegging og prioritering av helse- og omsorgstjenester.

Å våge å tenke nytt, og å anvende kunnskap og kompetanse effektivt, blir avgjørende fremover.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin 09/2020, fra Kronikk og debatt-seksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!