Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Samtalens kraft

En samtale kan lette på trykket. Snakk med dem du har rundt deg om det som er vanskelig!

Publisert: 2020-06-02 — 05.34

Marcus Resch Ånestad

UNGE STEMMER-KOMMENTAREN: Marcus Resch Ånestad, miljøterapeut ved psykiatrisk avdeling på Blakstad sykehus

TIL DAGLIG jobber jeg som miljøterapeut ved en akuttavdeling for rus og psykose. I tillegg driver jeg Nion, en psykologisk veiledningstjeneste som under koronapandemien, og inntil 18. mai, har tilbudt gratis video-støttesamtaler.

Jobben i akuttpsykiatrien består i å være med og rundt pasienter til enhver tid, åtte timer om dagen. En av oppgavene er korte eller lange samtaler med pasientene om stort og smått – og om skjebner jeg omtrent ikke kunne ha forestilt meg: overgrep, rusmisbruk, vold, mobbing, angst og depresjoner.

ENSOMHETEN. En tydelig fellesnevner er ensomhet, ofte på grunn av et sosialt nettverk som har blitt mindre over tid. Folk som før har klart seg greit med sine utfordringer, har det ekstra vanskelig nå på grunn av strenge restriksjoner: Familiemedlemmer som er «koronafast» i andre land, helseangst som innskrenker enhver kontakt med omverdenen, og svært mye tid alene hjemme, påvirker psyken til mange. Følgene er at mange, kanskje for første gang, skjønner mer av hva det er å være ensom.

For andre er situasjonen derimot normal – fordi ensomheten er noe de daglig må leve med.

Mange skjønner nå, kanskje for første gang, hva det vil si å være ensom

TERSKELEN. Terskelen for å snakke med noen, er svært varierende fra person til person. Noen deler bekymringer og gleder med mange, andre med svært få, eller ingen. Hvorfor er denne terskelen så høy hos noen?

Selv har jeg ofte opplevd at når livet er ekstra utfordrende, blir jeg mer innesluttet og tilbakeholden. Dette er også inntrykket jeg har fått av mennesker rundt meg, det være seg mine private relasjoner, eller i samtale med pasienter og klienter. Vi vil gjerne takle problemene våre selv, og noen ganger er vi kanskje redde for at hvis vi setter ord på bekymringene, blir de sanne og går kanskje i oppfyllelse?

FRYKTEN. Uansett hva forklaringen er, formidler jeg alltid samme budskap til alle jeg møter: Benytt deg av dem du har rundt deg til å snakke og diskutere om det du synes er vanskelig.

Plutselig oppdager du at det du frykter mest, er noe du deler med andre; at andre har stått i samme situasjon og kanskje har noen gode råd slik at du unngår den samme fella.

NYTTEVERDIEN. Alle trenger noen å snakke med, og felles for mine to jobber er tilbakemeldingene fra pasienter og klienter om samtalens nytteverdi. Livet er, til tross for mange gleder og oppturer, preget av utfordringer i mange dimensjoner. Det er ikke alltid like lett å balansere yrkesliv, familiære relasjoner og venner – samtidig som man skal holde kropp og sjel i god form.

Under Covid-19-pandemien har det dukket opp flere veiledningstjenester for dem som ikke har et familiemedlem eller en venn de kan snakke med – for å lette på trykket og sette ord på det som foregår i tankene deres.

Livet er hardt nok som det er til at man skal bære alle bekymringer alene.

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren er daglig leder i veiledningstjenesten Nion

Dagens Medisin 09/2020, fra Kronikk og debatt-seksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!