Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

EKSTRAORDINÆR KRISE: I sin vurdering til styret skriver Cecilie Daae at hun har erfart at pandemisituasjonen har utløst behov for hurtige beslutninger som i sum overskrider dagens fullmakt på 50 millioner kroner. Hun anbefaler at konsernbestemmelsene for investeringer gir åpning for utvidede fullmakter i ekstraordinære kriser. 

Foto: Helse Nord

Helse Nord vil gi direktøren og helseforetakene koronafullmakter

I tirsdagens ekstraordinære styremøte i Helse Nord, skal styret stemme over å gi administrerende direktør Cecilie Daae utvidede fullmakter og gi helseforetakene lov til å overskride investeringsrammene. 

Publisert: 2020-04-20 — 08.56
LES OGSÅ
Toppsjefen i Helse Nord er ikke overrasket over koronapandemien

Koronapandemien og Covid-19 har utløst behov for å treffe raskere beslutninger enn konsernbestemmelsene forutsetter.

Styret i Helse Nord er derfor kalt inn til et ekstraordinært styremøte der strategier, beredskap og økonomi under koronapandemien står på agendaen.

En av sakene på sakskartet er å gi utvidede fullmakter for å kunne fatte beslutninger og anskaffe nødvendig utstyr «i ekstraordinære situasjoner». 

– Fullmaktene gjelder både administrerende direktør i Helse Nord RHF og helseforetakene i Helse Nord, heter det i styrepapirene.

Endringene gjøres i en oppdatering av «Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord». Dokumentet oppdateres med et nytt kapittel, som klargjør hvilke unntak som kan settes i verk ved behov for økte fullmakter i en krisesituasjon. 

I det nye kapittelet foreslås det blant annet:

Adm dir anbefaler utvidede fullmakter i ekstraordinære kriser som kan utløse alvorlige situasjoner
Cecilie Daae, adm.dir Helse Nord
 • Å gi adm.dir fullmakt til å fatte beslutninger for en samlet sum på inntil 100 mill. kroner, etter forutgående konsultasjon med styreleder.
 • Helseforetakene gis anledning til å overskride investeringsrammen for å gjennomføre nødvendige tiltak.
 • Fullmakt til helseforetakene til å gjennomføre hasteanskaffelser utvides til også å gjelde nytt utstyr, ikke bare havari på kritisk utstyr. 
 • Overskrider helseforetakenes investeringsramme med mer enn 10 mill. kroner skal administrerende direktør i Helse Nord forelegges beslutningsgrunnlaget og konsulteres i forkant. 

I sin vurdering skriver Cecilie Daae at:

– Adm.dir har erfart at pandemisituasjonen har utløst behov for hurtige beslutninger som i sum overskrider dagens fullmakt på 50 millioner kroner, og anbefaler at konsernbestemmelsene for investeringer gir åpning for utvidede fullmakter i ekstraordinære kriser som kan utløse alvorlige situasjoner der kritiske samfunnsfunksjoner eller andre tungtveiende samfunnsinteresser er truet.

Det understrekes videre at selv om det gis rom for raske beslutninger, vil det forløpende bli vurdert om det er behov for å kalle inn til ekstraordinære styremøter med kortere frister for innkalling. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!