Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

En verdig død av Covid-19?

Hva slags beredskap har vi for å sikre verdig død for de som rammes av Covid-19? Bør det opprettes enheter for de døende ved store sykehus gjennom denne pandemien?

Publisert: 2020-03-25 — 10.44
Marie Aakre

Innlegg: Marie Aakre, sykepleier og seniorrådgiver i enkeltforetaket INNSIKT

VI FORBEREDER oss på «den store bølgen» av smittede og kritisk syke mennesker med korona.

Dersom prognosene slår til, kommer dødstallene til å bli mangedoblet – med alle de faglige, etiske og ressursmessige fordringene dette innebærer.

VERDIGHETEN. Det er hospice-ideologien som danner fundamentet for omsorgen ved livets slutt i Norge. En verdig død er helst forberedt, forsonet og godt lindret. Nær døden søker vi fokus på hele mennesker og hele liv, der nære pårørende er inkludert.

I helseforetak med de store sykehusene vil det om ikke lenge være stappfullt på klinikker for intensiv behandling, lungemedisinsk behandling og infeksjonsbehandling, og sikkert også fullt hus ved andre enheter. Kamp om fordeling av døgnplasser kommer.

Det haster med bærekraftige strategier for livsviktig helsehjelp nær døden. Også dette bør vi klare

DILEMMAENE. Hvor skal de døende være de siste dager og timer? Skal de fullføre der de er hvis behandlingen ikke har effekt? Bør plassene frigis til andre?

Komplekse dilemmaer vil oppstå. Hvordan sikre respekt for tilmålt tid? Hvordan unngå overbehandling og falske håp? Når er tiden rett for å koble fra respirator? Hvordan besluttes dette? Hvor skal pasienten være etterpå, og hva kan tilbys der?

ENHETER FOR DØENDE? Jeg spør om det bør skapes enheter for de døende ved de store sykehusene gjennom denne pandemien. Et hospice-tilbud som møter stor lidelse og sorg med tilrettelagt lindring og moden trøst de siste dager og timer. Det er terapeutisk å ta farvel.

Kanskje finnes det gode planer, men det kan se ut til at det flere steder haster med bærekraftige strategier for livsviktig helsehjelp nær døden. Også dette bør vi klare.

Disclaimer/interessekonflikter: Artikkelforfatteren har arbeidet i nesten 50 år i helsetjenesten, hovedsakelig  i kreftomsorg og palliativt arbeid nær døden. Hun har vært leder av Rådet for sykepleieetikk i Norsk Sykepleierforbund NSF og har skrevet læreboken «Jakten på dømmekraft». Hun driver nå enkeltforetaket Innsikt, som tilbyr pedagogiske tjenester til helsepersonell og andre interessenter; universitet og høgskoler. Hovedoppdraget er undervisning, veiledning, verdibasert lederutvikling, kulturutvikling, og etiske refleksjonsprosesser. Hun har vært prosjektleder for etablering av palliativ virksomhet og separat hospice, som å etablere Seksjon for lindrende behandling ved Regionssykehuset i Trondheim i 1993.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!