Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Rapport viser at 20 prosent av innlagte pasienter var mellom 20 og 44 år i USA

En CDC-rapport over omtrent et månedsspenn av Covid-19 i USA, viser at det er innlagte pasienter i de fleste aldersgruppene.

Publisert: 2020-03-20 — 17.20

Rapporten fra Centers for Disease Control and Prevention omhandler perioden 12. februar til 16. mars, og ble blant annet omtalt onsdag av New York Times.

20 prosent av pasientene som er innlagt i USA var i aldersspennet 20 – 44 år, og 12 prosent av dem som er lagt på intensivbehandling, var i denne aldersgruppen.

Infeksjonsmedisiner og overlege ved Drammen Sykehus, Lars Heggelund synes CDC-rapporten er interessant.

New York Times peker på at rapporten ikke inkluderte informasjon om hvorvidt pasienter hadde underliggende risikofaktor, eller kronisk sykdom. Slik sett er det vanskelig å undersøke hvorfor de yngre pasientene ble innlagt på sykehus, sammenlignet med andre i deres aldersgruppe.

Også VG har omtalt rapporten.

– Bemerkelsesverdig
Infeksjonsmedisiner og overlege ved Drammen Sykehus, Lars Heggelund, sier til Dagens Medisin at rapporten er interessant.

– Når man ser på mortalitetsdata, er det ikke så ulike erfaringer som fra Kina og Europa, med betydelig overhyppighet blant de eldste, sier Heggelund

Han er vanligvis forskningssjef ved Drammen Sykehus, men har nå på heltid medisinsk fagansvar for en Covid-19 sengepost.

– Det er imidlertid bemerkeleseverdig at innlagte pasienter i aldergruppen 20-44 år utgjorde 20 prosent i rapporten, sier Heggelund.

Ifølge rapporten var det 16. mars rapportert om totalt 4226 tilfeller av Covid-19 i USA.

Fredag 20. mars viser oversikten til John Hopkins om 14.250 tilfeller av Covid-19 i USA.

31 prosent av tilfellene i rapporten, 45 prosent av sykehusinnleggelsene, 53 prosent intensivinnleggelser og 80 prosent av dødsfallene av Covid-19 var hos personer eldre enn 65 år.

Rapporten viser høyest nivå av alvorlig utfall for personer eldre enn 85 år. Den fant ingen intensivinnleggelser eller dødsfall for personer på 19 år eller yngre.

– De foreløpige dataene reiser mange spørsmål og grunnlag for spekulasjoner: Er det en overhyppighet blant unge fordi USA er i tidlig fase av pandemien, og at det slik sett er reisebetinget smitte? Det er en stor andel manglende data knyttet til alder og endepunkter – dette kan representere en skjevhet i rapporten, presiserer Heggelund

Han viser også til at helsevesenet i USA er annerledes organisert enn i Kina og Europa. Og om de slik sett «er en organisatorisk seleksjon i hvem som innlegges?».

– Vi vet at røyking og kronisk betennelse i luftveiene er forbundet med ugunstig forløp ved andre alvorlige koronavirussykdommer (SARS, MERS). Det hadde vært interessant å vite hvor mange av de unge som har historie med røyking av tobakk, cannabis, bruk av e-sigaretter og liknende.

VG skriver torsdag at mange yngre i USA ikke brydde seg om viruset – og at Florida til slutt måtte stenge ned Spring Break-festligheter.

– Få diskuterer yngre
Tidligere fagforeningsleder og nevrokirurg Christer Mjåset, som for tiden befinner seg i Boston, som Harkness fellow ved Harvard School of Public Health, forteller det ikke har vært mye diskusjon om forklaringen på rapporten i USA.  

– Veldig få av de jeg snakker med tenker at dette dreier seg om yngre. Alvoret har ikke gått opp for folk. Så nei, dette snakker ikke folk om. Det er mest snakk om utbredelse av Covid-19.

– Denne helgen feiret folk St-patrick’s day i Boston-området. Pubene var fulle selv om paraden var avlyst.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!