Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Gir 250 millioner til kommunene

Stortinget bevilger mer penger til kommunene for å dekke utgifter som skyldes koronautbruddet.

Publisert: 2020-03-19 — 15.29

Tordag gikk et enstemmig Storting inn for en ekstrapott til kommunene for å dekke som følge av utbruddet av SARS-CoV2. 

− Hele landet står i en krevende situasjon, og vi må regne med at kommunenes utgifter vil øke i denne perioden. Mange vil oppleve ekstra press på sykehjem og hjemmetjenester, og det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte. Samtidig får færre kommuneansatte gjort den viktige jobben sin. For å hjelpe kommunene i denne vanskelige situasjonen, øker vi tilskuddet til kommunene med 250 millioner kroner, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en uttalelse.

Skal fordeles av fylkesmennene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå fordelt 200 millioner kroner til fylkene etter innbyggertall som fylkesmennene får ansvar for å fordele til kommunene som trenger det mest. De resterende 50 millionene skal fordeles på et senere tidspunkt.

– Noen kommuner opplever nok at situasjonen påvirker økonomien allerede, mens andre kommuner først vil merke konsekvensene neste år når skatteinngangen blir lavere og behovet for sosialhjelp har økt. Det er også sannsynlig at noen kommuner blir hardere rammet enn andre. Vi følger nøye med på situasjonen, og utelukker ikke at det vil bli behov for ytterligere bevilgninger til kommunene, sier kommunal- og morderniseringsminister Astrup.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 20.03.2020 18.58.47

  Lege

  Kompenseres fastlegenes kommunale ansvar innenfor disse mill'ene? Husk også utfordringen med Legeforeningens unnlatelsessynd med at våre øverste tillitsvalgte ikke har bedt om dispensasjon fra FASTLEGEFORSKIFTENS § 21. «Allmenne tilgjengelighetsbestemmelser Fastlegen skal kunne motta og vurdere alle typer henvendelser i sin åpningstid. Fastlegen skal prioritere listeinnbyggerne ut i fra en konkret medisinsk vurdering av haste- og alvorlighetsgrad. Listeinnbyggeren skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager. Systemet for mottak av telefonhenvendelser skal innrettes slik at 80 prosent av alle henvendelser normalt kan besvares innen to minutter. Fastlegen skal kunne motta timebestilling elektronisk. (Fastlegen skal sørge for fraværsdekning i forbindelse med ordinært fravær ved for eksempel ferie, kurs og etterutdanning)» - og et par andre §§??!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!