Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Skal evaluere ordningen med praksiskonsulenter

Praksiskonsulentordningen (PKO) skal evalueres.

Publisert: 2020-02-17 — 10.44
Morten Engzelius

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennpraktiserende leger som skal medvirke til å styrke samarbeidet mellom sykehusenes avdelinger/leger og fastlegene, til gagn for den enkelte pasient.

Dette er 10–20 prosent-stillinger, som er lønnet av sykehusene.

Evalueres
Nå skal PKO evalueres, og det skal leveres en evalueringsrapport sammen med anbefalinger til videre oppfølging til det interregionale fagdirektørmøtet, ifølge Morten Engzelius, som er ansvarlig for PKO-ordningen i Helse Sør-Øst.

Ordningen ble nylig diskutert på en egen konferanse i Tromsø arrangert av Helse Nord og Nordland legeforening, der Engzelius informerte om den kommende evalueringen.

Evalueringsrapporten skal blant annet inneholde en beskrivelse av hvordan dagens ordning praktiseres, og informasjon om hvordan dagens ordning oppleves av de viktigste aktørene.

Den skal også vurdere styrker og svakheter ved dagens ordning med forslag til endringer og forbedringer, og i tillegg inneholde en særskilt vurdering av hvorvidt kommunene bør være delaktig i en fremtidig ordning.

Ferdig i høst
Evalueringen, som er forventet ferdig i høst, skal foretas av eksterne konsulenter, som tildeles oppdraget etter regelverk for offentlig anskaffelse, opplyste Engzelius.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 18.02.2020 12.49.35

  Lege

  Allerede i 2015 ble PKO vektet og funnet obsolet fra ett av de «øverste hold»: - Pionertiden er over, nå trenger vi en bærekraftig organisasjonsmodell, en ny plattform. Helsemyndighetene bør derfor bli involvert i prosessen, slik at konsulentordningen blir forankret på et sentralt myndighetsnivå som kan sikre likeverdig eierskap og felles mål. sykehusene krever i større grad enn før eierskap til ordningen, for som «eier» defineres arbeidsoppgavene. PKO er i ferd med å bli et talerør for helseforetakene til fastleger og kommuner og ikke lenger fungerer som bindeledd. Alternativet er en modell der helseforetak og kommuner oppnår likeverdig eierskap i ordningen, slik den opprinnelige tanken var. Som fastleger opplever vi for tiden at publiseringer som «Praksisnytt» og som arr. av katerforelesninger på HF-premisser er det PKO sysler med. Likeverd er bytta med monolog og reviderte retningslinjer. På toppen av det hele glemmes den mangelfulle substans på FLOs vegne i samarbeidsavtalene!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!