Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Morgendagens arbeidstakere trenger internasjonal kompetanse

Morgendagens arbeidstakere trenger internasjonal kompetanse integrert med akademisk kompetanse. Derfor må vi legge til rette for at flere ønsker å reise ut for å studere - og stille krav til kvalitet også i utenlandsk utdanning.

Publisert: 2019-12-13 — 09.50 (Oppdatert: 2019-12-12 — 09.59)
Marianne Synnes Emblemsvåg

Innlegg: Marianne Synnes Emblemsvåg, stortingsrepresentant (H) og utdanningspolitisk talsperson

INTERNASJONALT SAMARBEID og dialog på tvers av landegrenser er en forutsetning for å kunne håndtere de store globale samfunnsutfordringene vår verden står overfor.

Verden trenger mer, ikke mindre samarbeid. Dagens elever og studenter kommer til å møte et stadig mer internasjonalt arbeidsliv og utfordringer som krever internasjonalt samarbeid. Da må vi legge til rette for at de får internasjonal erfaring gjennom hele utdanningsløpet.

INTERNASJONAL KARRIERE. For at flere studenter skal velge å dra på utveksling, må den kompetansen de oppnår ved et utenlandsopphold, verdsettes.

Ifølge NHOs kompetansebarometer fra 2016 oppgir flest NHO-bedrifter at de vektlegger praktisk erfaring og norskkunnskaper, og færrest vektlegger internasjonal erfaring og fremmedspråk. Til tross for dette viser nå en ny undersøkelse fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) at de som har tatt en hel grad i utlandet, tjener mer enn personer som bare har studert i Norge eller vært på utveksling. Arbeidsledigheten er også lavere for førstnevnte. Kandidater som har utdannet seg utenlands, har ofte en mer internasjonal jobb enn andre.

Høyre ønsker at flere skal studere utenlands, og vil stimulere til at flere studerer ved velrenommerte universiteter utenlands for å bryne seg mot de beste

ØKT MOBILITET. Høyre ønsker at flere skal studere utenlands. Vi ønsker å stimulere til at flere studerer ved velrenommerte universiteter utenlands for å bryne seg mot de beste. I vår nye politikk for internasjonalisering av utdanning tar vi til orde for å gi større, behovsprøvde tilleggsstipend til studenter som tar utdanning ved særlig velrennomerte læresteder utenlands.

Regelverket for godkjenning av utenlandsk utdanning må støtte opp under økt mobilitet, og reglene for godkjenning av utenlandsk utdanning og autorisasjon må være klare. Dessverre er det for mange unge som tar år med utdanning utenlands i god tro om at utdanningen vil bli godkjent hjemme, men som så ikke får godkjent utdanningen likevel.

TILRETTELEGGING – OG KRAV. Vi ønsker derfor ikke at det skal gis stipend eller lån gjennom Lånekassen til utdanninger som ikke kan godkjennes i Norge. Dette gjelder spesielt for utdanninger som krever autorisasjon. Disse utdanningene bør forhåndsgodkjennes før det innvilges stipend og lån.

Morgendagens arbeidstakere trenger internasjonal kompetanse integrert med akademisk kompetanse. Vi må legge til rette for at flere ønsker å reise ut for å studere. Samtidig må vi stille krav til kvalitet også i utenlandsk utdanning.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!