Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
Skjermdump fra replikkvekslingen i Stortinget om Flyambulansen.

Utelukker ikke innleie av gamle fly

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget mandag om å avslutte kontrakten med Babcock. Helseministeren svarte Stortinget at de vurderer å leie inn de gamle flyene for å løse krisen.

Publisert: 2019-12-09 — 12.55

Nylig ble det kjent at det har kommet åtte varsler om uønskede hendelser i Nord-Norge, på grunn av at flere av de nyinnkjøpte anbulanseflyene er satt på bakken av sikkerhetsmessige årsaker.

Fortsatt er flere av flyene satt på bakken som følge av uforutsette tekniske hendelser. Status på beredskapen finner du på Luftambulanse HF sine nettsider.

NTB meldte i dag at Senterpartiet ber om at kontrakten mellom Luftambulansen HF og Babcock Scandinavian AirAmbulance heves «... som følge av at selskapet ikke evner å levere luftambulanseberedskap i henhold til kontrakten.»

Senterpartiet ber også om at Stortinget sikrer luftambulanseberedskapen over hele landet, og om nødvendig bruker Forsvarets helikoptere som strakstiltak. De ber også om en ekstern granskning av hele prosessen med flyanbudet og operatørbyttet – med blikk på risikoen for om selskapet ikke evnet å levere i henhold til kontrakten.

Bjørnar Moxnes (R) viste i replikkveksling på Stortinget til at de stilte spørsmål om å leie inn de fem gamle flyene allerede i november. Arkivfoto: Lasse Moe

Arbeiderpartiet fremmer forslag
Ap fremmer forslag om det samme på mandag, og vil at staten må ta over driften på sikt.

«Stortinget ber regjeringen sikre beredskapen i luftambulansetjenesten i henhold til de kvalitetskrav operatør er forpliktet til å levere i inngått kontrakt, frem til staten kan overta driften. Regjeringen bes stille nødvendige ressurser til rådighet ved innleie av tjenester fra andre operatører i tillegg til bistand fra Forsvaret for å sikre tjenesten et forsvarlig beredskapsnivå.»

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, er bekymret for beredskapsnivået og uttaler i en pressemelding at det viktigste er å ivareta beredskapen på et tilfredsstillende nivå.

– Fallitt
– Når staten nå i realiteten må inn å overta jobben til en privat aktør, så er det fallitt for Babcock. Arbeiderpartiet er for at staten på sikt tar over luftambulansen permanent.

Ap viser til at Babcock fem måneder etter de tok over beredskapen fortsatt ikke leverer på lovet nivå.

«Det har aldri tidligere vært tilsvarende langvarig beredskapssvikt i ambulanseflytjenesten enn det Finnmark og Nord-Norge opplever nå».

Kjerkol viser til at de mener helseministeren bør redegjøre for saken i Stortinget.

– Luftambulansekrisen er en varslet krise, vi har gjentatte ganger advart helseministeren og statsministeren om tilstanden i tjenesten, og fått tomme fraser til svar. Det hjelper ikke å vise til god beredskap i anbudsdokumenter, hvis den reelle tjenesten ikke leverer.

Høie oppdaterte Stortinget
– Det er en alvorlig situasjon at fem av 11 fly har vært tatt ut av beredskap i løpet av helgen. Jeg forstår at folk er urolige, slik som situasjonen er nå. Operatøren Babcock setter nå inn to svenske fly, slik at de nå disponerer ni fly i luftambulansetjenesten. Dette er det samme antallet som ved normal beredskap. Men, enkelte av flyene har flybegrensninger i forhold til vær, på grunn av de tekniske usikkerhetene som har oppstått rundt tjenestens nye fly, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til Stortinget.

Høie viste til at flybegrensningene ikke gjelder ikke de innleide flyene.

– Men her er ikke alle forberedt for kortbaneoppdrag, sa han.

Høie viste til at tidligere tiltak har vært å sette inn Forsvarets helikopter i tjenesten og at det nå er satt inn ekstra mannskap til bilambulansetjenesten.

– Beredskapen er derfor redusert og ikke optimal, men den er forsøkt ivaretatt etter beste evne. Ikke minst av de som jobber i helsetjenesten i Nord. Jeg forsikrer meg om at luftambulansetjenesten vurderer alle mulige tiltak underveis, og eventuelt og skalerer opp tiltaket hvis det er behov for det.  

Helseministeren viste i replikkveksling med Kjerkol til at han får daglige rapporter på driftssituasjonen.

– Det viktigste er å ivareta pasientenes sikkerhet, og vi vil opprettholde ekstratiltak så lenge det er nødvendig.

Kjente til utfordring i august
Høie ble også spurt om hvor lenge de har kjent til de tekniske utfordringene.

– Dette har vært kjent siden august, og vi har jobbet åpent om dette. Derfor har vi valgt å sette disse fire flyene på bakken for å prøve å løse dette problemet. Samtidig som det ble innført restriksjoner på de andre flyene, med spørsmål om sidevind.

– Vi vurderer hele veien å bruke andre leverandører. Det er en del av tiltakspakken. Det innebærer å vurdere å ta i bruk de fem flyene som står på bakken i Tromsø fra tidligere leverandør.

Spurte i november
Bjørnar Moxnes (R) viste til at de stilte spørsmål om å leie inn de fem flyene allerede i november – og at de hadde fått til svar at Rødt primært ønsket dette for å skaffe selskapet Lufttransport mer arbeid.

– Det er jo skivebom, vi ønsker at staten skal overta tjenesten på sikt. Det er også et hånlig svar ovenfor dem som er ramma av krisen i Nord. Jeg ønsker et svar på handling fra regjeringen om de nå vil leie inn flyene?

– Dette må vurderes. Og da må vi se på hva som gir raskest effekt. Dersom dette vil være et tiltak som krever mer tid og ressurser før det får effekt, sammenlignet med det som er nå satt inn, så mener jeg det ikke er en klok løsning. Men vi har et helt avslappet forhold til hvem som bidrar til å løse disse problemene. Dersom det er å leie inn disse flyene, så er det helt i orden for meg, svarte Høie.

Svenske fly
Dagens Medisin har ikke lykkes komme i kontakt med Babcock Scandinavian AirAmbulance.

NTB gjengir uttalelsen til driftsleder Hilde Sjurelv, fra en pressekonferanse søndag:

– Vi beklager det faktum at vi står her i dag og har satt tjenesten i en ny og vanskelig situasjon, sa Sjurelv.

Babcock opplyste at de setter inn to ekstra ambulansefly fra Sverige i Norge fra mandag formiddag, i tillegg til to andre fly fra Sverige som ble kalt inn i helga.

Det ene kan lande på kortbaner uten restriksjoner. Det andre tar oppdrag på langbane og vil dermed kunne avlaste de øvrige kortbaneflyene for slike oppdrag.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!