Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Frist oss inn i allmennmedisinen!

Det er på tide å fremsnakke allmennmedisinen for medisinstudentene.

Publisert: 2019-12-05 — 09.49
Håvard Ulsaker/Xenia Cappelen

Kronikk: Håvard Ulsaker, påtroppende leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf)
Xenia Cappelen, påtroppende nestleder i Nmf

TORSDAG 5. DESEMBER markeres Fastlegedagen over hele Norge. Fastlegene har bred medisinskfaglig kompetanse om et vidt spekter av sykdommer. Dere ivaretar innbyggere i alle livsfaser, i alle deler av landet. For et spennende fag å kunne fordype seg i.

Det er på tide å fremsnakke allmennmedisinen for medisinstudentene.

NEDSNAKKING. De siste årene har vi lest dystre beskrivelser av fastlegeordningen. Overskrifter som «Mange fastleger vurderer å slutte» og «En styrt kollaps» har preget mediedekningen. Mediebildet skildrer fastlegeflukt, krevende arbeidsvilkår og økonomisk usikkerhet.

Xenia Cappelen

Hva gjør dette med inntrykket medisinstudentene får av faget allmennmedisin?

 • «Noen fremstiller det som en litt kjedelig og samtidig krevende spesialitet, hvor man må jobbe mye i forhold til hva man får igjen. Andre fremstiller det som den aller beste spesialiteten, hvor man er heldig og får danne en god relasjon til pasienten» (Medisinstudent – intervjuet i en medlemsundersøkelsen til Norsk medisinstudentforening (Nmf).

RØD LØPER, JA TAKK! For at fastlegeordningen skal fortsette å være en bærebjelke i den norske helsetjenesten, må flere unge leger velge å bli fastleger. Da trenger vi en fastlegeordning som fremstår som attraktiv for medisinstudenter og unge leger.

I vår medlemsundersøkelse oppgir majoriteten at arbeidsbelastning er den viktigste faktoren i vurderingen av en karriere innen allmennmedisin. For mange oppleves belastningen for høy. Derfor applauderer vi ALIS-ordningene, som gir unge leger en rød løper inn i allmennmedisinen.

 • «Medisinutdanningen er spesialistfokusert. Allmennlegene gis eierskap til det psykososiale aspektet. Biologifaglig oppleves allmennpraktikeren som død, dessverre» (Medisinstudent – i Nmfs medlemsundersøkelse).

ALLMENNMEDISINEN MÅ I FOKUS. Rekrutteringen starter allerede i grunnutdanningen. Erfaringene vi får i løpet av studiet, er viktige for karrierevalgene vi tar som ferdigutdannede leger. I dag har medisinstudentene i Norge mellom seks og åtte uker praksis i primærhelsetjenesten gjennom studiet. Majoriteten av medisinstudentene mener dette ikke strekker til, og de ønsker seg 12–14 ukers praksis.

 • «Jeg synes det er altfor lite fokus på allmennmedisin i studiet. Sykehuslegenes fokus på et tema er veldig spesialisert. Jeg savner et allmennmedisinsk fokus i undervisningen» (Medisinstudent – i medlemsundersøkelsen).

FØLG OPP! Primærhelsetjenesten er en høyaktuell læringsarena for oss medisinstudenter. Fastlegene har fått overført oppgaver fra spesialisthelsetjenesten samtidig som liggedøgnene på sykehus har gått ned. De fleste pasientene ferdigbehandles i dag i kommunene. I sykehusene får medisinstudentene se et øyeblikksbilde av pasientenes sykdomsforløp. I kommunehelsetjenesten ligger forholdene bedre til rette for å delta i større deler av pasientforløpene.

Hvis fastlegeordningen fortsatt skal være en bærebjelke i helsetjenesten, må fastlegeordningen fremstå som attraktiv for medisinstudenter og unge leger

I de nye retningslinjene for medisinutdanningen (RETHOS) anbefales minst ti uker praksis i primærhelsetjenesten. Vi forventer at fakultetene følger opp anbefalingen.

FRIST OSS! Dessverre får ikke primærhelsetjenesten øremerkede midler til å drive utdanning og forskning, slik som sykehusene. Vi ønsker oss en finansieringsordning hvor pengene følger studentene. Slik kan fakultetene våre gi oss enda mer erfaring med kompleksiteten og diversiteten som allmennmedisinen byr på.

 • «Allmennmedisin er en unik spesialisering der du får mulighet til å treffe ulike mennesker i alle livssituasjoner – men du er nødt til å gi altfor mye av deg selv og være villig til å slite deg ut» (Medisinstudent).

Vi vil gratulere alle fastleger med Fastlegedagen! I dag feirer vi dere, og vi gleder oss til å bli kollegene deres. Etter feiringen er vi med dere og kjemper for gode vilkår for både unge og eldre leger, men det er dere som må friste oss inn i allmennmedisinen.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!