Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
FORVENTNINGSFULL: – Vi vil være med på å løse mye av det som ikke fungerer optimalt i dagens Helse-Norge, sier Håkon Kongsrud Skard, som ser frem til å lede Psykologforeningens 9534 medlemmer de tre neste årene. Foto: Psykologforeningen

Psykologforeningen har fått ny president

For første gang siden 2007 har Norsk Psykologforening skiftet president. De neste tre årene skal Håkon Kongsrud Skard lose foreningens nesten 10.000 medlemmer gjennom tøffe utfordringer for det psykiske helsevernfeltet – ved å bidra som samfunnsaktør.

Publisert: 2019-12-04 — 11.30

Bare tre dager etter at Skard ble valgt med akklamasjon av Psykologforeningens landsmøte fredag 22. november, stilte han på jobb som foreningens nye president. Første post på arbeidsplanen er å bli litt kjent med folkene i NPF – og dernest finne mer ut om hvor skoen trykker på arbeidsplassene.

– Så er det sentralt å få på plass et godt tilbud innen psykisk helse nært befolkningen, både i kommunene og sykehusene, sier Skard.

«Takknemlig og beæret»
Om lag tre måneder etter at psykologspesialist Tor Levin Hofgaard 20. mars hadde varslet at han ikke ønsket gjenvalg som president for en fjerde treårsperiode, ble Håkon Kongsrud Skard innstilt av valgkomiteen.

– Jeg er takknemlig og beæret over å bli vist tillit til å inneha presidentvervet, uttalte Skard til Psykologforeningens nettsted etter valget. Han er spesialist i voksenpsykologi og har jobbet ved Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid, Vinderen VPA. Han har vært nestleder i fagutvalget for voksenpsykologi, medlem av forhandlingsdelegasjonen ved Diakonhjemmet sykehus og er tidligere foretakstillitsvalgt.

Utfordringer, arbeid og utdanning
Skard har erklært at han vil jobbe for å bedre vilkårene i psykisk helsevern, for å sikre psykologer i kommunene når lovkravet trer i kraft samt å jobbe for tilgjengelig psykologkompetanse og øke foreningens nærhet til medlemmene.

 – Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det nye hovedsatsingsområdet landsmøtet vedtok; arbeid og utdanning. Vårt forrige hovedsatsingsområde; «Forebygging og tidlig innsats», ga synlige resultater. Nå skal vi sørge for at psykologisk relevant kunnskap skal prege norsk arbeidsliv og utdanningssektor i større grad. Vi vet at sykmelding og uførhet grunnet psykiske vansker er et stort samfunnsproblem. Dette må kunne behandles og forebygges både i arbeidslivet og gjennom tidlig innsats i skolen, fastslår den nye presidenten.

«Skal være en samfunnsaktør»
Deler av psykisk helsevern er inne i en krevende situasjon, og Skard vil at Norsk psykologforening skal inneha rollen som samfunnsaktør for å løse utfordringene innenfor det psykiske helsefeltet:

– Jeg ønsker at Psykologforeningen skal bidra overfor myndigheter og samarbeidspartnere for å lage gode brukerrettede helsetjenester for befolkningen. Det er mye som ikke fungerer optimalt i dagens Helse-Norge som vi vil være med på å løse. Vi ser at mange av utfordringene ligger i samhandlingen mellom tjenestenivåene. Mengden av oppgaver som legges på kommunene, øker uten at kommunene nødvendigvis alltid er rigget for det, påpeker den nyvalgte psykologpresidenten.

Fra Dagens Medisin 21/2019

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!