Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

– Det er nødvendig å heve kompetansen i foretaket på varslingsrutiner og gjeldende regelverk, sier styreleder i Helgelandssykehuset, Dag Hårstad.

– Det er nødvendig å heve kompetansen i foretaket på varslingsrutiner og gjeldende regelverk, sier styreleder i Helgelandssykehuset, Dag Hårstad. Foto: Helgelandssykehuset/Skjerdump

Helgelandssykehuset: Ingen fikk medhold etter varsler-gransking

–  Det er et alvorlig problem at så mange har sluttet opp om varsler med uriktig og misvisende faktagrunnlag, sier styrelederen ved Helgelandssykehuset.

Ingen av varslerne har fått medhold i de til sammen fire varslingssakene bestående av 22 påstander om kritikkverdige forhold ved Helgelandssykehuset.

Det konkluderer KPMG i en granskningsrapport.

Tirsdag kveld behandlet styret ved Helgelandssykehuset rapporten fra KPMG, som ble engasjert for å gjennomføre en gransking av varslene.

I april behandlet styret i Helse Nord RHF et varsel fra 20 tillitsvalgte ved sykehusene på Helgeland. I varselet var de blant annet svært kritiske til hvordan arbeidet med å bestemme hvor det nye sykehuset på Helgeland skal ligge, har vært gjort.

– Gjennom fem måneders omfattende gransking av en stor mengde dokumenter, intervjuer av til sammen 24 personer, slår KPMG fast at det ikke er avdekket noen kritikkverdige forhold, heter det fra styret i Helgelandssykehuset. 

–  Styret opplever at granskningsdivisjonen i KPMG har gjort jobben sin som en profesjonell og uavhengig tredjepart, og slutter seg til de konklusjoner KPMG har kommet frem til. 

– Må heve kompetansen på varslingsrutiner
– Jeg er tilfreds med at vi nå kan slå fast at de alvorlige påstandene om maktmisbruk og manipulering ikke er saklig begrunnet. Dette er svært viktig for de som er direkte berørt, men også for Helgelandssykehuset, uttaler Dag Hårstad, styreleder ved Helgelandssykehuset i en pressmelding.

–  Det har ikke fremkommet forhold rundt påståtte prosessfeil som gjør at det endelige beslutningsgrunnlaget fra administrerende direktør, som skal legges frem for beslutning i styret den 28. november i år, kan trekkes i tvil. Vi kan nå ha fullt fokus på de viktige oppgavene sykehuset står overfor.

– Ligger mye læring i en slik sak
– Det ligger mye læring i en sak som den vi nå har vært gjennom og har behandlet. Det er nødvendig å heve kompetansen i foretaket på varslingsrutiner og gjeldende regelverk. Det er et alvorlig problem at så mange har sluttet opp om varsler med uriktig og misvisende faktagrunnlag, sier Hårstad.

Det har vært høy temperatur i landsdelen etter at Helgelandssykehusets ressursgruppe i mars kom med en endelig rapport som foreslår at et nytt sykehus bør plasseres i Mo i Rana, og at sykehusene i Sandnessjøen og Mosjøen legges ned.

Ansattrepresentanter: – Vi har full tillit til granskingen

–  KPMG har nå som uavhengig aktør gransket og konkludert i sakene. Utfallet av varslingssakene er nå klart, og dette slutter vi oss til både som ansattvalgte i styret og arbeidstakere. Vi har, som resten av styret, full tillit til det arbeidet som KPMG har gjort og står fullt og helt bak det vedtaket som styret har gjort i saken, heter det i en uttalelse styre-ansattrepresentantene fra Legeforeningen, Norsk sykepleieforbund, Delta og Fagforbundet.

–  Alle ansatte har et ansvar for å skape et godt samarbeidsklima mellom kolleger og enhetene på Helgeland. Vi lever i dag svært gode tjenester til befolkningen, og vi oppfordrer alle kolleger til å se fremover og jobbe i felleskap for et enda bedre tilbud i fremtiden.  

– I en tid allerede preget av 2025-prosessen har varslingssaken kommet som en tilleggsbelastning, heter det videre fra ansattrepresentantene.

I april sa Peter Skrabak, som er enhetstillitsvalgt for Norsk overlegeforening ved Helgelandssykehuset Mosjøen, til Dagens Medisin, at han var positiv til prosjektet.

– Helgelandssykehuset 2025-prosjektet så lovende ut da vi fikk ny direktør og ekstern ressursgruppe - begge fra utenfor Nordland, antatt uberørt av historiske konfrontasjoner lokalt i Helgeland, sa han og viste til brevets innhold, der det rettes kritikk mot manglende transparens i prosessen.  

I brevet beskrev de tillitsvalgte flere punkt de var kritiske til i prosessen, blant annet at de mener de ikke har fik nok innflytelse. De krevde at hele prosessen stoppes inntil de har fått «reell innflytelse».

I mai fremholdt helseminister Bent Høie (H) i Stortinget at prosessen rundt Helgelandssykehuset har vært åpen.

Torsdag møtte for øvrig helseministeren ordførerne på Helgeland for å få svar på tre spørsmål i den betente sykehusstriden, skriver NRK Nordland.

Les sammendraget av KPMG-rapporten her

 

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!