Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde
ØNSKER SENTRALISERING: Christian Beisland, avdelingssjef ved avdeling for urologi ved Haukeland universitetssjukehus, mener nyrekreftoperasjoner bør samles i Bergen og Stavanger. Han er sisteforfatter på studien om dødelighet.

Økt dødelighet etter kreftoperasjon på små sykehus

Sykehus som utfører få nyrekreft-operasjoner har høyere dødelighet enn sykehus som utfører mange slike inngrep årlig, viser en studie.

Publisert: 2019-10-08 — 11.18

Helse Førde og Helse Fonna får fortsette å operere bryst- og nyrekreftpasienter til tross for at de bryter nasjonale anbefalinger for antall operasjoner per avdeling og per kirurg. Det bestemte styret i Helse Vest i forrige uke.

– Med sitt vedtak har Helse Vest gått imot gjeldende nasjonale føringer for volum og kvalitet innenfor nyrekreftbehandling. De har også suverent valgt å se bort fra alle faglige råd, sier Christian Beisland, avdelingssjef for urologi ved Haukeland universitetssjukehus.

Helse Bergen mener operasjonene burde vært samlet i Bergen og Stavanger.

Internasjonalt, men også fra norsk forskning, er det godt dokumentert at lav-volumsykehus har dårligere resultater enn høy-volumsykehus, skriver Beisland i en kronikk i Dagens Medisin.

Signifikant høyere dødelighet
Med data fra Kreftregisteret har forskere fra Bergen undersøkt dødelighet etter nyrekreftoperasjoner ved alle sykehusene i Norge i perioden fra 2008 til 2013. Bakgrunnen var at Helsedirektoratet i 2015 kom med nasjonale anbefalinger for kreftkirurgi, blant annet krav til antall operasjoner per kirurg og per avdeling. For nyrekreft ble kravet satt til 20 operasjoner per avdeling og 10 per kirurg.

ULIK DØDELIGHET: - Når man lager en regel om 20 operasjoner per sykehus, og vi viser at det var et godt valg, så er det skuffende at det ikke tas til følge, sier overlege og forsker Karin Hjelle. Foto: Ingvild Festervoll Melien

– Cut-off på 20 operasjoner var ikke godt dokumentert, og vi ønsket å undersøke om det var hold i dette. Vi tok utgangspunkt i 30 dagers dødelighet etter operasjon, som er en indikator for kvalitet fordi det omfatter både seleksjon av pasienter, hvordan man opererer og hvordan pasientene følges opp etterpå. Vi ønsket å finne ut om det er forskjell mellom sykehus som gjør færre enn 20 operasjoner og de som gjør flere, sier Karin Hjelle, kirurg ved Haukeland universitetssjukehus, og førsteforfatter av studien.

– Vi finner at sykehus som opererer færre enn 20 nyrekreftpasienter hvert år, har en signifikant høyere dødelighet enn sykehus som opererer flere, sier Hjelle.

Ved sykehus som opererer flere enn 40 nyrekreftpasienter årlig er dødeligheten etter 30 dager 0,4 prosent. For sykehus som opererer mellom 20 og 40 pasienter er den 0,8 prosent og ved sykehus som opererer færre enn 20 pasienter er dødeligheten 2,2 prosent.

– Det vil altså si at pasienter som opereres ved de sykehusene som har færrest operasjoner, har fem til seks ganger høyere dødelighet enn de som blir operert ved de sykehusene som har flest operasjoner, sier overlegen.

– Overrasket
Både pasienter med lokalisert og metastatisk nyrekreft inngikk i studien. For pasienter med metastatisk nyrekreft, det vil si spredning til andre organer, er den generelle dødeligheten høyere. Også her er den størst for pasienter som blir operert ved små sykehus. I artikkelen er tallene for hvert sykehus anonymisert, det vil si at det ikke fremgår hvordan hvert enkelt sykehus skårer.

Forskeren understreker at den nasjonale 30-dagers dødeligheten etter nyrekreftkirurgi er lav ved at under én prosent av pasientene dør. Dette er på nivå med andre land.

Arbeidet er en del av Hjelles doktorgrad. Da hun disputerte på Universitetet i Bergen i fjor var budskapet at «sentralisering av behandlingstilbudet, antakelig kan forbedre tilbudet til nyrekreftpasientene».

– Hvordan ser du på at Helse Vest nå har vedtatt at tilbudet ikke skal sentraliseres?

– Jeg er overrasket. Når man lager en regel om 20 operasjoner per sykehus, og vi viser at det var et godt valg, så er det skuffende at det ikke tas til følge.

Helse Vest: Alle diskuteres i møte
Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest, har tidligere forsvart vedtaket overfor Dagens Medisin. Han viser til at det er innført flere «kompenserende tiltak» og at samarbeidskravene mellom sykehusene skjerpes. Blant annet skal alle nyrekreftpasienter diskuteres i multidisiplinært møte (MDT-møte) med Helse Bergen eller Helse Stavanger, før beslutning om og hvor pasienten skal opereres.

– Hvis man først skal gjøre volum-kvalitetsvurderinger, må det skje med en samlet og systematisk litteraturgjennomgang, ikke basert på enkeltartikler, uansett om de hver for seg er helt utmerkede, skriver Schem i en kort kommentar til Dagens Medisin.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!