Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Bedre dialog gir færre uønskede hendelser

Mange av de uønskede hendelsene i spesialist- og primærhelsetjenesten skyldes manglende – eller for dårlig – kommunikasjon og teamarbeid mellom helsepersonell.

Publisert: 2019-09-02 — 05.02
Denne artikkelen er over ett år gammel.
Randi Ballangrud

Kronikk: Randi Ballangrud, førsteamanuensis ved Institutt for helsevitenskap, NTNU Gjøvik
Tore Karlsen, stipendiat ved Institutt for helsevitenskap, NTNU Gjøvik
Oddveig Reiersdal Aaberg, stipendiat ved Institutt for helsevitenskap, NTNU Gjøvik
Marie Louise Hall-Lord, professor ved Institutt for helsevitenskap, NTNU Gjøvik

NORGE HAR én av verdens beste helsetjenester. Likevel blir hver syvende pasient utsatt for skader under sykehusopphold, og det anslås at like mange pasientskader oppstår i primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet mener at rundt halvparten av pasientskadene kunne ha vært forebygget, og en ser at skadene skjer igjen og igjen. Målet i «Handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019–2023» er færre pasientskader, bedre pasientsikkerhetskultur og varige strukturer for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Helsepersonell er eksperter på sine områder, men kompetansen kommer ikke alltid pasienten til gode om ikke team-medlemmene jobber godt sammen mot et felles mål. Et godt teamarbeid har stor betydning for å fremme pasientsikkerheten. Systematisk opplæring i teamarbeid, har som mål å skape en felles forståelse av hva godt teamarbeid innebærer.

Tore Karlsen

SIKKERHETSNETT. Teamet skal fungere som et sikkerhetsnett for en trygg og sikker helsetjeneste for pasientene. Et godt teamarbeid for å fremme pasientsikkerhet, kjennetegnes blant annet ved at:

 • Medlemmene i teamet kjenner sine roller og sitt ansvar,
 • pasient og pårørende er inkludert som en del av teamet,
 • beskjeder og informasjon formidles tydelig og strukturert og bekreftes av mottaker,
 • informasjonsutveksling er strukturert ved pasientoverganger,
 • teamet har en tydelig ledelse,
 • ressursene brukes effektivt for best mulig teamutøvelse,
 • teamet overvåker pasientens tilstand,
 • holder oppsyn med andre team-medlemmer og omgivelsene for å fremme sikkerheten og forebygge feil,
 • gir konstruktiv tilbakemelding til team-medlemmer i rett tid, og
 • taler pasientens sak på en tydelig måte.

VIL LÆRE AV USA. I Norge er det gjort et stort arbeid med teamtrening i mottak og behandling av kritisk syke pasienter i sykehus, hvor simuleringsøvelser utføres med jevne mellomrom. I USA er det på oppdrag fra helsedepartementet utviklet et team-arbeidsprogram; «Teamstrategier og verktøy for bedre teamarbeid og pasientsikkerhet» (TeamSTEPPS). Programmet gir en omfattende opplæring i teamarbeid og pasientsikkerhet, og det har verktøy og strategier for implementering som kan benyttes i alle deler av helsetjenesten.

TeamSTEPPS skal heve kompetansen i teamarbeid gjennom å fokusere på teamstruktur og de fire teamferdighetene kommunikasjon, ledelse, situasjonsovervåking og gjensidig støtte. Målet er å fremme kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

FØRST I NORGE. Som første utdanningsinstitusjon i Norge har NTNU i Gjøvik fått tillatelse til å oversette og å ta i bruk TeamSTEPPS-programmet i forskning og utdanning. Et forskningsprosjekt med en Ph.d.-stipendiat pågår i bachelorutdanningen i sykepleie. Samtidig pågår et større forskningsprosjekt der et forskerteam, som inkluderer en Ph.d.-stipendiat, evaluerer effekten av ett års implementering av TeamSTEPPS-programmet i en kirurgisk sykehusavdeling.

Studentene og helsepersonell øver på å tenke som et team i behandling og pleie av pasienter. Å inkludere pasienten som en del av teamet, vektlegges

Studentene og helsepersonell øver på å tenke som et team i behandling og pleie av pasienter. Det å inkludere pasienten som en del av teamet, vektlegges. Å gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger og ta opp konflikter er også en del av øvelsene de skal trene på.

DEN GJENSIDIGE STØTTEN BLIR BEDRE. Leger, sykepleiere og hjelpepleiere fra en sengepost som har trent på teamarbeid, sier de har bedre struktur i sin kommunikasjon etter å ha fått opplæring i metoden. Deres felles forståelse av oppgavene som skal utføres, samt opplevelse av gjensidig støtte har bedret seg etter innføring av TeamSTEPPS.

For at TeamSTEPPS skal være vellykket, må alt personell som er knyttet til pasientens pleie og behandling bli involvert. Det må skapes en teamarbeidskultur, «sånn gjør vi det her», som erstatter den tradisjonelle hierarkiske «silotenkningen» i helsetjenesten. En felles forståelse av teamarbeid gjør at alt personell erfarer det lettere å ta opp situasjoner som kan være en risiko for pasientens sikkerhet med hverandre. Dette gjelder på tvers av profesjoner, avdelinger og behandlingsnivå i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Leger, sykepleiere og annet personell som trener sammen, vil bidra til å styrke pasientsikkerheten.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 13/14-2019

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Post ASCO 2021

DMTV: Her finner du oversikten over alle kongressvideoer!

På de nye DMTV-sidene finner du alle sendingene fra ASCO 2021 og tidligere kongresser.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!