Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

VEDTAKET: Legen og kommunen legen arbeidet i, er anonymisert i vedtaket fra Statens helsetilsyn.

VEDTAKET: Legen og kommunen legen arbeidet i, er anonymisert i vedtaket fra Statens helsetilsyn.

Lege fikk advarsel etter muslimhets

En legevaktlege er ilagt en advarsel fra Statens helsetilsyn etter stadig nedsatte omtale av muslimer overfor pasienter.

Annons:

En rekke pasienter har klaget på oppførselen til legen som nå har fått en advarsel fra Statens helsetilsyn. Klagene gjaldt blant annet at legen snakket negativt om islam og muslimer overfor mange pasienter, pårørende og kolleger, uten noen grunn til at politikk og religion ble tema. Dette gjorde pasienter utilpass og tok bort tid fra det pasienten kom for.

Pasienter og kolleger klaget
Fylkesmannen har behandlet to tilsynssaker mot legen etter klager fra pasienter, samt avviksmeldinger og bekymring fra andre leger i kommunen. Da advarsler fra arbeidsgiver ikke hjalp, sa kommunen opp avtalen med legen i 2017. Da hadde blant annet pasienter og pårørende på et sykehjem der legen gikk visitt, reagert på muslimfiendtlige utsagn og irrelevante kommenterer i behandlingssituasjoner.  

Statens helsetilsyn har vurdert at dette var brudd på helsepersonellovens krav til omsorgsfull hjelp. «Helsepersonell skal opptre med respekt og omtanke for pasienten, nedsettende omtale av andre mennesker og religion har ingen plass i utøvelsen av legeyrket. Det som skjedde svekket tilliten til legen og til helsetjenesten», skriver Helsetilsynet i sitt vedtak.

Til sammen ti pasientklager inngår i vurderingen til Helsetilsynet. Helsetilsynet kom til at legen ved en rekke anledninger ikke har spurt pasienter hvorfor de kom og hva de mente burde undersøkes og vurderes. Dette, og at legen ikke leste journalen og satte seg inn i sykdomshistorikken, førte til at legen i undersøkelse og behandlingstiltak overså de helseproblemene pasienten kom for, i minst ett tilfelle ved en alvorlig tilstand som krever rask sykehusinnleggelse.

Får beholde autorisasjon
I flere tilfeller valgte legen feil legemidler, og dette kunne fått alvorlige konsekvenser.

Statens helsetilsyn har likevel ikke begrense autorisasjonen til legen, med bakgrunn i at legen ikke tidligere hadde tilsynssaker mot seg. Helsetilsynet ser også positivt på at legen har beklaget atferden og uttalt at han ikke vil gjenta lignende atferd. 

Relaterte saker
Går sammen om «farlige leger»
45 leger mistet autorisasjonen i 2018

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!