Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
LIKT SYSTEM: Helseminister Bent Høie sier at lovforslaget som ligger til behandling i Stortinget ikke vil endre retten til å klage. Foto: Vidar Sandnes

– Snevrer ikke inn pasientenes klagerett

Helseminister Bent Høie forsikrer om at lovfesting av systemet for nye metoder ikke vil endre pasienters rett til å klage.

Publisert: 2019-07-30 — 09.55

Kreftforeningen viste i et intervju i Dagens Medisin nylig til et forslag om å lovfeste systemet for nye metoder som ligger til behandling i Stortinget. Foreningen frykter at lovendring vil føre til at pasientenes rett til å klage svekkes.

– Vi mener at muligheten til å få en individuell vurdering av sin klage bortfaller hvis lovforslaget blir vedtatt, fordi pasienten vi vurderes ut fra pasientgruppen og ikke individuelt, uttaler assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei.

Det stemmer ikke, oppgir helseminister Bent Høie.

– Lovforslaget snevrer ikke inn pasientenes klagerett. Alle pasienter kan i dag klage på spørsmålet om de får oppfylt sin rett til nødvendig og forsvarlig spesialisthelsetjeneste til Fylkesmannen. Slik vil det være også etter lovforslaget, skriver Høie i en e-post til Dagens Medisin.

– Sikrer lik behandling

Helse- og omsorgsdepartementet oppgir at lovforslaget innebærer at det ikke kan klages på generelle beslutninger om å innføre eller ikke innføre nye metoder i spesialisthelsetjenesten, og at dette er likt som i dag.

«Pasienter som mener at spesialisthelsetjenesten ikke tilbyr dem forsvarlig behandling, for eksempel fordi Beslutningsforum har sagt nei til en metode, kan ta dette spørsmålet til Fylkesmannen eller domstolen», oppgir departementet.

Det innebærer at pasienter kan klage på formelle saksbehandlingsfeil, som for eksempel om riktig informasjon er innhentet.

«Klageinstansen og domstolen kan i utgangspunktet ikke prøve det frie skjønnet til spesialisthelsetjenesten, det vil si skjønnsrommet mellom forsvarlig behandling og best tilgjengelige medisin.»

– Med forslaget til lovfesting av systemet for nye metoder sikrer vi lik behandling for alle pasienter – uavhengig av hvor de bor og hvilket sykehus de blir behandlet på. Lovforslaget handler også om å sikre forutsigbarhet for pasienter, helsepersonell og helseforetak om hva som kan forventes av helsehjelp i den offentlige spesialisthelsetjenesten, skriver Høie.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!