Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

STREIK: Bildet viser streikende medlemmer i Fagforbundet utenfor Oslo universitetssykehus Ullevål i forrige uke.

STREIK: Bildet viser streikende medlemmer i Fagforbundet utenfor Oslo universitetssykehus Ullevål i forrige uke. Foto: Anne Grete Storvik

Trapper opp sykehusstreiken

YS og LO tar ut 177 nye medlemmer i streik. De sykehusansatte streiker for at også de i små stillinger skal få pensjon.

Annons:

Nær 500 ansatte i sykehusene har streiket siden 29. mai. I forrige uke varslet YS og LO at de trapper opp med 177 nye streikende medlemmer. Fra og med tirsdag denne uken vil dermed om lag 670 ansatte være i streik ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus Arendal og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Streiken rammer blant annet timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, vedlikehold av medisin-teknisk utstyr, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

Krever pensjon fra første krone
Kravet fra organisasjonene er at ansatte som jobber i mindre enn 20 prosent stilling også skal få pensjonsoppsparing.

Deltidsansatte i sykehus med under 20 prosent stilling blir i dag ikke meldt inn i pensjonsordningen. Det betyr at de verken får opptjent alderspensjon eller er dekket av uførepensjon eller etterlattedekning ved død.

I kommunesektoren har alle ansatte vært sikret pensjonsopptjening fra første krone siden 2013. YS og LO krever en tilsvarende ordning i sykehusene.

– Dagens ordning rammer i hovedsak kvinner, lavtlønte og unge arbeidstakere, og er dermed både diskriminerende og urettferdig, sier leder av YS Spekter og forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, i en pressemelding.

Vil ikke endre reglene
Herlof Nilssen, administrerende direktør i Helse Vest og leder av Spekter helse, sier streiken er beklagelig.

– Det er sterkt beklagelig at LO og YS nå velger å streike for en pensjonsordning som går ut over det Stortinget har besluttet skal gjelde for staten, privat sektor og for sykepleierne.

I forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon i fjor, ble minstegrensene på 20 prosent for innmelding i pensjonsordningene videreført. LO og YS krever nå at denne grensen skal fjernes for deres medlemmer i sykehusene.

– Som ansvarlige arbeidsgivere, ønsker ikke helseforetakene å forskjellsbehandle ansatte i sykehusene. Store grupper som sykepleiere og leger må ha minst 20 prosent stilling for å bli meldt inn i pensjonsordningen, og vi ser ikke grunn for å innføre andre regler LO- og YS-medlemmer, sier Nilssen i en pressemelding.

– Gjennom forhandlingene har helseforetakene og Spekter tilbudt løsninger for å unngå at medarbeidere jobber mindre enn 20 prosent stilling, og dermed blir innmeldt i pensjonsordningen. Vi må dessverre likevel konstatere at LO og YS valgte å stå fast ved sitt krav om nullgrense, sier Nilssen.

Streiken gjelder LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT og Creo og YS-forbundene Delta og Parat.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!