Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
STORE SVULSTER: Overlege Stephan Stoldt ved Radiumhospitalet er medforfatter på studien av behandling av bløtvevssarkomer. – Bløtvevssarkomer i bakre bukvegg gir som oftest få plager, som økt bukomfang eller ubehag i magen, og oppdages derfor sent. Da har vanligvis svulsten blitt så stor at det er vanskelig å gi behandling, forklarer han. Foto: Julie Kalveland

Stor sarkomstudie: Ikke færre tilbakefall med stråling før operasjon

Pasienter med bløtvevssarkomer i bakre bukvegg har ikke bedre effekt av å få stråling i forkant av kirurgi, viser ny studie. Men det er mulig at enkelte subgrupper kan ha en effekt.

Publisert: 2019-06-04 — 19.03

CHICAGO (Dagens Medisin): Den internasjonale fase 3-studien STRASS tar utgangspunkt i behandlingen av 266 pasienter med den sjeldne kreftformen bløtvevssarkom i bakre bukvegg.

– Bløtvevssarkomer i bakre bukvegg gir som oftest få plager, som økt bukomfang eller ubehag i magen, og oppdages derfor sent. Da har vanligvis svulsten blitt så stor at det er vanskelig å gi behandling, sier overlege Stephan Stoldt i Sarkomgruppen ved Radiumhospitalet.

Vanskelig å operere etter tilbakefall

Stoldt er leder for kirurgisk behandling for abdominale sarkomer ved sykehuset og en av medforfatterne på studien, som ble lagt frem på årets ASCO.

– Per i dag er operasjon den eneste behandlingen som kan kurere disse pasientene. Til tross for at det gjøres multiorgan-reseksjoner for å fjerne de store svulstene, er det en høy tilbakefallsrate og svulsten kommer ofte tilbake i samme område. Vi klarer å operere noen tilbakefall, men det er ofte vanskeligere ved andre- og tredje gangs-operasjoner.

– Ikke forskjell

I den ferske studien sammenlignes operasjon med operasjon etter stråleterapi. Pasientene er fulgt opp etter 43 måneder. Resurrence free survival (RFS) etter tre år for kirurgi alene, lå på på 58,7 prosent. For gruppen som fikk preoperativ stråleterapi og kirurgi lå den på 60,4 prosent. 

– Det er ikke en signifikant forskjell på komplikasjonsraten i de to gruppene. Studien viser heller ikke forskjell i overlevelsesraten, sier Stoldt.

Overall survival var på 84,6 prosent for kirurgi alene, mot 84 prosent for preoperativ stråleterapi og kirurgi.

– Det er en antydning til at noen subgrupper av bløtvevssarkomer kan ha en nytte av stråleterapi, men styrken på studien ikke er god nok til at det kan konkluderes med at behandlingen har signifikant effekt for disse subgruppene.

Vil teste ut effekt for subgrupper

Funnene innebærer at det ikke er grunn til å endre dagens behandling. Det vil nå forskes videre på effekten for de aktuelle subgruppene, oppgir Stoldt.

– Effekten for å minske metastaseraten og muligens også lokal tilbakefallsraten i de mest aggressive subgruppene skal nå testes i en påfølgende STRASS-2 studie, som kommer til å sammenligne operasjon alene med operasjon og cellegiftbehandling.

– Viktig studie

– Det har vært forsøk på å få til en studie tidligere, men den fikk ikke rekruttert nok pasienter. Derfor er vi veldig fornøyde med denne studien som både inkluderer pasienter fra flere europeiske land, USA og Canada, sier Stoldt.

13 norske pasienter har vært med i STRASS-studien.

– Dette er en av de største studiene innen bløtvevssarkomer som Radiumhospitalet har bidratt på, så den har vært viktig for oss, sier Stoldt.

Han oppgir at det nå jobbes med å få på plass en ny studie, STRASS2, hvor kirurgi sammenlignes med kirurgi og cellegift.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Saken er oppdatert. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

DM Arena Digital - Post ASCO

Full åpenhet om verdioverføringer

DMTV_AvtaleVerdioverforinger.jpg

– Viktig at samfunnet kan få innsyn

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!