Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
UNDERSØKELSE: En studie viser betydelig lavere tilfredshet blant medisinstudenter i 2015 enn for 20 år siden. Spesielt gjelder dette for kvinner. Illustrasjonsfoto: Arkivfoto

Medisinstudenter trives dårligere enn før

En studie har undersøkt tilfredsheten blant medisinstudentene i 2015 sammenlignet med for 20 år siden.

Publisert: 2019-06-03 — 06.00

Det siste 10-20 år har det vært en økning i angst og depresjon og nedsatt tilfredshet med livet blant unge i hele den vestlige verden. Norske forskere ønsket å undersøke hvorvidt dette også gjelder blant norske legestudenter, og hvilke faktorer som påvirker tilfredsheten i negativ og positiv retning.

Studien er nylig publisert i BMC Medical Education. Forskerne har brukt svar fra medisinstudenter i Bergen og Trondheim fra STUDMED-undersøkelsen i 2015, og sammenlignet disse med data fra NORDOC-prosjektet, der studenter fra de samme fakultetene svarte på lignende spørsmål i 1993.

Størst nedgang for kvinner
Førsteforfatter Christian Sletta ved NTNU/St. Olavs Hospital og kollegene finner betydelig lavere tilfredshet blant studentene i 2015 enn for 20 år siden. Spesielt gjelder dette de kvinnelige studentene.

Det er viktig at fakultetene tar ansvar for mer enn bare formidling av medisinsk kunnskap
Øystein Ohr, Nmf

«Fakultetene bør ta hensyn til de faktorene som er identifisert i studiemiljøet og læreplanen knyttet til subjektiv tilfredshet for å fremme studentenes trivsel og stimulere til god helse og akademiske prestasjoner», skriver forskerne i artikkelen.

– Vi ser av tidligere forskning at tilfredshet er viktig for prestasjoner både på medisinstudiet og i fremtidig yrkeskarriere. Det er derfor viktig at fakultetene også har fokus på studentenes tilfredshet og hvordan man kan legge til rette for å øke denne, når de evaluerer studiemodellen sin, sier Christian Sletta til Dagens Medisin.

– Synd
Øystein Ohr, leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf), er ikke overrasket over funnene.

– Det er selvfølgelig synd at vi ser en nedgang i trivsel blant medisinstudenter, men til tross for nedgangen er det fortsatt en relativ høy score som viser at veldig mange trives.

Øystein Ohr, leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf).

Dette vektlegges også av Sletta og kollegene, som påpeker at norske medisinstudenter fortsatt scorer relativt høyt. Den rapporterte nedgangen i trivsel er størst ved oppstarten av medisinstudiet, og forskerne mener derfor at dette kan knyttes til den generelle samfunnsutviklingen. Legestudenter skiller seg altså ikke fra andre unge i samfunnet.

– Jeg legger merke til at nedgangen spesielt gjelder de lavere kullene, rett etter inntaket på studie, som gjør at det kan forstås som en del av den generelle samfunnstrenden med at livet oppleves vanskeligere for ungdom nå enn for 20 år siden. At dette også gjenspeiles blant medisinstudentene er ikke unaturlig, sier Ohr.

Ber fakultetene følge opp
Studien viser at de viktigste faktorene for velvære blant studentene er god selvfølelse og sosial støtte fra studievenner, partner eller familiemedlemmer. De viktigste bidragsyterne til negativ trivsel er opplevelsen av utdanningsinstitusjonen som «kald og truende», bekymringer for arbeid, egen kompetanse, usikkerhet rundt økonomi og bosted, samt eksamenstress og karakterjag.

Nye nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene har nylig vært ute på høring, og der foreslås det blant annet et nytt kompetansemål som handler om at studentene skal ta vare på egen helse. Nmf-lederen håper fakultetene tar dette på alvor.

 – Det er viktig at fakultetene tar ansvar for mer enn bare formidling av medisinsk kunnskap, og at de er sitt ansvar bevisst for studiemiljøet for studentene, sier Ohr.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!