Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
LANGTIDSDATA: Christian Ekanger presenterte langtidsdata på stråling av prostatakreft-pasienter på posterpresentasjon på årets ASCO. – Studien viser at det er mulig å være kreftfri ti år etter behandling, selv om det er spredning til lymfeknuter i bekkenet. Foto: Julie Kalveland

Prostatakreft-studie: God effekt av høydose-stråling

Langtidsresultater fra strålepasienter ved Haukeland viser at det er mulig å bli kreftfri selv om det er spredning til lymfeknuter i bekkenet.

Publisert: 2019-06-02 — 18.00

CHICAGO (Dagens Medisin): Forskere ved Haukeland universitetssykehus har fulgt 97 prostatakreft-pasienter fra 2007.

– Vi var tidlig ute med den moderne behandlingsformen hypofraksjonering, så nå kan vi vise til ti års langtidsresultater, sier overlege Christian Ekanger som  presenterte en poster om funnene på årets ASCO-konferanse.

– Vi ser at behandlingen gir veldig gode resultater og at bivirkningene er beskjedne. Det er få som dør av prostatakreft i løpet av ti år, selv i høyrisiko-gruppen.

Kreftceller tar mer skade av stråling

Hypofraksjonering innebærer å gi en høyere stråledose daglig, sammenlignet med standard behandling.

– Når man gir strålebehandling så er det et kompromiss mellom å oppnå vevsskade i tumor og å ikke gi for stor dose stråling til normalvevet. For prostatakreft er det mye som tyder på at hypofraksjonering er mer skadelig for tumor enn for normalvevet. Ved å øke den totale dosen med hypofraksjonering kan man dermed øke sjansen for tumordød, uten å gjøre større skade på normalvevet, sier Ekanger, og legger til:

– I tillegg korter man ned tiden pasienten og helsevesenet bruker på behandling med flere uker.

God prognose for høyrisiko-pasienter

– For pasienter med risiko som regnes som lav- eller mellomrisiko, er det vist gode resultater ved de fleste behandlingsmetoder. For høyrisiko-gruppen derimot, er det større risiko for tilbakefall og kreftrelatert død, og det er derfor viktig å finne en effektiv behandling uten at det gir store bivirkninger for disse pasientene, forklarer overlegen.

– Studien viser at det er mulig å være kreftfri ti år etter behandling, selv om det er spredning til lymfeknuter i bekkenet. Den viser også at pasienter med PSA over 100 kan ha en god prognose.

Ser frem til å få resultater fra randomisert studie

Når det gjelder sammenligning av kirurgi og strålebehandling ved prostatakreft, peker Ekanger på at til tross for at det fokuseres på høyrisiko-gruppen, så er det store variasjoner mellom høyrisiko-pasientene i ulike studier.

– Så lenge det ikke er snakk om randomiserte studier, så er det vanskelig å sammenligne resultatene.  Men hvis en ser på andre studier som har tatt høyde for forskjeller innad i høyrisikogruppen, så viser vår studie gode resultater, sier Ekanger.

Han viser til at det nå er stor interesse knyttet til den pågående fase 3-studien SPCG-15, en randomisert studie med pasienter fra 23 sentre i Norge, Sverige, Danmark og Finland, som skal sammenligne kirurgi og strålebehandling.

– Det blir spennende å se resultatene av SPCG-15, som forhåpentligvis vil kunne avklare om det er noen forskjell i resultater etter kirurgi og strålebehandling.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

DM Arena Digital - Post ASCO

Full åpenhet om verdioverføringer

DMTV_AvtaleVerdioverforinger.jpg

– Viktig at samfunnet kan få innsyn

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!