Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
LITT SKUFFET: Overlege Hanne Hamre er litt skuffet over funnene i en ny studie av pasienter med kreft i bukspyttkjertelen. Foto: Julie Kalveland

Parp-hemmer holder kreft i bukspyttkjertelen i sjakk i tre måneder

Det er bare et fåtall av pasientene som kan dra nytte av parp-hemmeren olaparib, men verdien vil være stor for yngre pasienter, mener overlege Hanne Hamre ved Ahus.

Publisert: 2019-06-02 — 15.15

CHICAGO (Dagens Medisin): Behandling med parp-hemmeren olaparib (Lynparza) øker progresjonsfri overlevelse fra 3,8 til 7,8 måneder for pasienter med metastastisk kreft i bukspyttkjertelen og BRCA-mutasjon. Det viser fase 3-studien POLO som legges frem på årets ASCO-konferanse søndag ettermiddag.

– Der er snakk om en begrenset nytte, men for den enkelte pasient er forskjellen betydningsfull, sier overlege Hanne Hamre ved Akershus universitetssykehus om studien. Hun skal sammen med blant annet leder for Ekspertpanelet, Halfdan Sørbye, delta i en diskusjon om resultatene i en egen sesjon på konferansen.

– Dette er en gruppe som har dårlig prognose i utgangspunktet. Et nytt medikament som kan hjelpe noen av disse pasientene er et løft.

Resultatene som nå legges frem er basert på to års observasjonstid.

– Skuffet

Pasientene som fikk parp-hemmeren er sammenlignet med en gruppe som fikk placebo-medisin. Gruppen som har vist effekt av medikamentet er de med genmutasjonen BRCA.

– Jeg er litt skuffet over at det ikke tok lengre tid før progresjon. Jeg lurer på hvor stort utslag det vil gi i overlevelse, sier Hamre om funnene som presenteres søndag.

– Dataene er ikke like lovende som studier for eggstokk-kreft tidligere, men i den diagnosegruppen er det også flere som har denne mutasjonen, sier Hamre.

20 pasienter i året

– Det er snakk om kanskje 20 pasienter per år i Norge, sier Hamre.

– Men dem som får denne diagnosen med dårlig prognose er blant de yngste. Så det er absolutt aktuelt at dette kan få gjennomslag i fremtiden. Sannsynligvis er tallene på progresjonsfri overførbart til totaloverlevelse. I det norske onkologiske miljøet ansees en overlevelse på over tre måneder som nyttig.

Vil kreve screening

Dersom legemiddelet skal innføres, vil det likevel ikke bare innebære kostnader for selve legemiddelet, oppgir Hamre.

– Dette vil også kreve at vi må screene en stor andel pasienter for å finne de få som er aktuelle for denne behandlingen. I tillegg til pris på medikamentet, så koster det for helsevesenet at man må gjøre gentester. Det føyer seg inn i rekken nye medikamenter som krever gentesting. Det håper vi å få på plass på en mer systematisk måte enn i dag.

Hun mener at gentesting på kreftvev bør innføres i Norge.

– Her er det snakk om 50-åringene og ikke 80-åringene. Som kliniker som sitter med disse pasientene hver dag, så vil jeg gjerne plukke ut de pasientene som kan ha nytte av dette.

Hanne Hamre bemerker at det under den muntlige fremleggingen av studien fremkom at det foreløpig ikke var forskjell i overlevelse mellom de to gruppene. Se Hamre og overlege Halfdan Sørbye ved Haukeland universitetssjukehus diskutere funnene på DMTV.

Saken er oppdatert.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!