Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

POSITIV: Overlege og professor Bjørn Henning Grønberg tror immunterapi før kirurgi vil bli et sentralt forskningsfelt.

POSITIV: Overlege og professor Bjørn Henning Grønberg tror immunterapi før kirurgi vil bli et sentralt forskningsfelt. Foto: Lasse Moe

Nye immunterapi-funn for lungekreft: – Flere har nok tenkt at det er for godt til å være sant

Flere ferske studier tyder på effekt av bruk av immunterapi før kirurgi for pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

CHICAGO (Dagens Medisin): Lungekreft er den kreftformen som tar livet av flest mennesker i Norge. Ikke-småcellet lungekreft utgjør flertallet av krefttilfellene. Immunterapi gis per i dag kun til lungekreftpasienter med spredning eller som har fått tilbakefall. Dette er en form for behandling hvor man ved hjelp av legemidler prøver å stimulere kroppens immunforsvar til å angripe kreftcellene. Nå tyder flere nye studier på at det kan være mulig å oppnå effekt ved å bruke immunterapi før kirurgi, såkalt «neoadjuvant immunterapi».

Resultater fra hele seks studier om temaet er nå presentert på årets ASCO-konferanse i Chicago og funnene er svært lovende, mener overlege og professor Bjørn Henning Grønberg ved St. Olavs hospital og NTNU.

– Min vurdering er at dette ser ut til å ha så god effekt at det vil bli et sentralt forskningsfelt fremover, sier Grønberg til Dagens Medisin.

Overraskende resultater

Allerede i 2018 kom en studie som tydet på at immunterapi kunne ha effekt som første behandling, forteller Grønberg.

– Flere av oss tenkte nok at det var for godt til å være sant da det kom en liten studie med overraskende gode resultater i fjor. 21 pasienter fikk to doser immunterapi før operasjon, og det mest imponerende var ikke reduksjonen av svulststørrelsen, men at 45 prosent hadde en «major pathological respons». Det vil si at det var mindre enn ti prosent gjenværende kreftceller i svulstvevet som ble tatt ut, sier Grønberg.

Brukes i liten grad

Nå er det lagt frem seks studier fra ulike settinger og med ulike medikamenter. Studiene inkluderer fra ti til hundre pasienter. «Complete pathological response (CPR)», det vil si at kreftcellene er helt borte i svulstvevet som opereres ut, er påvist hos mellom fire og 73 prosent av pasientene. Major pathological response varierer mellom 18 og 83 prosent.

– Dette styrker funnene og viser en stor effekt av immunterapi i en ny setting, sier Grønberg.

– I dag brukes neoadjuvant behandling i liten grad i Norge fordi effekten av cellegift og stråling er begrenset, gir mange birvirkninger og man frykter at pasienter kan bli inoperable mens man gir den neoadjuvante behandlingen. Dersom effekten er så stor som studiene antyder kan man håpe at flere pasienter blir kurert etter kirurgi, og man kan tenke seg at flere pasienter kan få tilbud om operasjon, sier Grønberg.

Gir håp om bedre behandling

– Dette gir håp om en vesentlig bedre behandling av lungekreft i fremtiden, sier Grønberg, men han understreker samtidig at det er snakk om små studier.

– Det må gjøres større, randomiserte studier før man kan si om neoadjuvant immunterapi forlenger overlevelsen eller fører til at flere blir kurert.

Interessekonflikter: Bjørn Henning Grønberg opplyser at han har mottatt honorarer fra alle firma som selger immunterapi på det norske markedet og forskningsstøtte fra Roche som forhandler legemiddelet atezolizumab.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!