Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FØRSTELINJE: – Etter norske regler må pasienten i dag først få en behandlingslinje med kjemoterapi, før det kan benyttes immunterapi. I denne studien finner vi at immunbehandling har effekt som førstelinjebehandling, sier Åse Bratland om den nye studien.

FØRSTELINJE: – Etter norske regler må pasienten i dag først få en behandlingslinje med kjemoterapi, før det kan benyttes immunterapi. I denne studien finner vi at immunbehandling har effekt som førstelinjebehandling, sier Åse Bratland om den nye studien. Foto: ThinkStock

Hode- og halskreft: Lever lenger med immunterapi i førstelinje

– Dette kan bety at vi får et nytt behandlingstilbud for pasienter med hode- og halskreft, sier seksjonsleder Åse Bratland ved Hode- og halskreftseksjonen ved OUS.

TROR PÅ ENDRING: Åse Bratland tror de nye dataene kan føre til en endring i behandlingspraksis.
Foto: Per Marius Didriksen

Funnene skriver seg fra en fase 3-studie av pembrolizumab (Keytruda) for hode- og hals-karsinomer.

Åse Bratland, seksjonsleder ved Hode- og halskreft ved Oslo universitetssykehus (OUS), er medforfatter av studien og national investigator for studien i Norge.

– Denne pasientgruppen får i dag kombinasjonskjemoterapi med «gamle typer» kjemoterapi. Det gir mange bivirkninger. Det har ikke skjedd mye innen behandlingen av denne pasientgruppen siden vi tok i bruk cetuximab rundt 2005, sier Bratland.

Det kan det imidlertid bli en endring på nå, mener hun.

– Etter norske regler må pasienten i dag først få en behandlingslinje med kjemoterapi, før det kan benyttes immunterapi. I denne studien finner vi at immunbehandling har effekt som førstelinjebehandling. Det betyr at vi kan få et nytt behandlingstilbud til disse pasientene.

Bedre totaloverlevelse

Over 800 pasienter er inkludert i KEYNOTE-048-studien, som sammenligner dagens standard behandling med pembrolizumab (Keytruda) gitt alene og pembrolizumab kombinert med tradisjonell kjemoterapi.

– Studien viser bedre totaloverlevelse i gruppen av pasienter som fikk pembrolizumab sammen med kjemoterapi og hvor det er en forhøyet PD-L1-score i svulsten, sier Bratland.

– Pembrolizumab gitt alene har foreløpig vist bedre overlevelse kun for pasienter med høy PD-L1 score. Gruppen som har fått immunbehandling alene, har klart færre bivirkninger enn pasienter som har fått immunbehandling sammen med kjemoterapi, eller standard kjemoterapi.

– Jeg tror at dataene kan medføre en endring i dagens behandlingspraksis, men det er ikke gitt at behandlingen blir godkjent i Beslutningsforum, hvor de også tar hensyn til økonomi, sier Bratland.

Mange norske pasienter

Nærmere 20 pasienter fra Norge har deltatt i studien.

– Det er vi spesielt glade for. Det er ikke ofte Norge deltar i så store og viktige studier for denne pasientgruppen, samt er medforfattere i førstegangspublisering av data, sier Bratland, som er nasjonal leder for studien i Norge.

Funnene som presenteres fredag, viser bedring i overlevelse. Forskerne har også sett på livskvalitet, oppgir Bratland.

– Dette er funn som jeg håper vil publiseres etter hvert.

Oppgitte interessekonflikter: Åse Bratland er national investigator for studien av pembrolizumab (Keytruda) og har deltatt i symposier for MSD.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!