Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
FÅ TILFELLER: Barnekreft er sjelden. Det gjør det utfordrende å få på plass studier av nye legemidler. Foto: Colourbox

Tumoragnostiske legemidler: – Kan fornye behandlingen av barnekreft

Ny studie av tumoragnostisk legemiddel viser mulig effekt også for barn og unge.

Publisert: 2019-06-01 — 20.49

Svært få av menneskene som får påvist kreft, er barn.

– I Norge er det bare cirka 185 barn som får kreft hvert år. Hovedgruppene er leukemi og hjernekreft, men det finnes også mange flere ulike kreftformer.

– For oss er en kreftform «vanlig» om vi får inn tre til fem tilfeller i året, sier overlege Heidi Glosli.

–Lite forskning

Glosli jobber til daglig ved Klinisk forskningspost for barn ved Pediatrisk forskningsinstitutt, som holder til på Barne- og ungdomsklinikken ved OUS. Med så få sykdomstilfeller, er det vanskelig å få til forskning for å finne frem til nye legemidler, mener Glosli.

– Det er gjort lite forskning på nye former for behandling av barnekreft. En utfordring er at barn får andre krefttyper enn voksne, og at forskningen først og fremst konsentrerer seg om voksenkreft. Immunterapi for eksempel, som har vist gode resultater for flere typer voksenkreft, virker ikke like lovende ved barnekreft.

Virker uavhengig av krefttype

På den store kreftkonferansen i Chicago denne helgen presenteres en ny studie av et legemiddel til bruk hos barn med kreft. Legemiddelet entrectinib er et såkalt «tumoragnostisk» legemiddel.

– «Agnostisk» betyr at medikamentet virker uavhengig av krefttype. Medikamentet angriper en eller flere genetiske forandringer som kan forekomme i ulike former for kreft.

Denne typen legemidler er en fordel for pasientene med barnekreft fordi det kan være at legemidler som er prøvd ut på voksne også kan virke på barn, forklarer Glosli.  

– Studien viser lovende resultater. Medikamentet fungerer på svulster med genforandringene NTRK1/2/3, ROS1 og ALK og alle de tolv pasientene som hadde kreftsvulst med disse genforandringene har hatt effekt av behandlingen, forklarer Glosli.

Hun trekker frem at det også er et annet tumoragnostisk legemiddel som testes ut i disse dager; larotrectinib (Vitrakvi).

– Men denne har kun effekt på NRK1/2/3-mutasjoner.

Kun fase 1-studie

Det er fremdeles behov for mer kunnskap om de tumoragnostiske legemidlene.

– Dette er kun en fase 1-studie, så det blir viktig å se på hva som kommer frem i videre forskning, sier Glosli.

Hun tror det vil bli mer målrettet behandling også for denne pasientgruppen i årene som kommer.

– De tumoragnostiske legemidlene vil være et nyttig supplement til og kan fornye den tradisjonelle behandlingen som vi har utviklet over de siste tiårene.

Interessekonflikter: Heidi Glosli opplyser at hun er utprøver for ulike studier innen pediatri.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

DM Arena Digital - Post ASCO

Full åpenhet om verdioverføringer

DMTV_AvtaleVerdioverforinger.jpg

– Viktig at samfunnet kan få innsyn

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!