Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Syv år i Østfold med samhandlingsreform

I den praktiske hverdagen, med overføringen av «utskrivingsklare pasienter» fra sykehus til kommuner, samhandler små kommuner bedre med sykehusene enn større kommuner.

Publisert: 2019-06-01 — 05.01
Hans Knut Otterstad

Innlegg: Hans Knut Otterstad, lege, spesialist i samfunnsmedisin og helsetjenesteforsker
Odd Petter Nilsen, samhandlingssjef i Sykehuset Østfold

SAMHANDLINGSREFORMEN ble operativ fra 2012, og er en av de viktigste reformene i norsk helsetjeneste i nyere tid. Spørsmålet er hvorledes den virker. Forfatterne av denne artikkelen har fulgt reformen siden starten, og med særlig vekt på forekomsten av overliggedager og utviklingen fra år til år.

Analysen er foretatt på kommunenivå og i forhold til demografiske faktorer, særlig i forhold til antallet eldre.

Odd Petter Nilsen

RESULTATER. Undersøkelsen er basert på en opptelling av antallet overliggerdøgn og den beregnede forekomsten målt i forhold til antallet eldre, 80 år+ fra 2011, det siste året før reformen ble iverksatt, og frem til 2018.

Etter en imponerende oppstart i 2012 med kun 210 overliggedager har imidlertid forekomsten gradvis økt, og det ble registrert 2374 overliggedager i 2018. Målt i prosent er dette en overraskende stor økning. Det viser seg at de eldre – innbyggere 80 år og eldre – står bak 60 prosent av overliggedagene, men utgjør kun fem prosent av befolkningen.

Men demografi kan ikke forklare utviklingen siden eldrebefolkningen kun har økt fra 13.094 i 2012 til 13.412 i 2018. Måles forekomsten av overliggedager i forhold til eldrebefolkningen, har forekomsten økt fra 1,6 til 17,7 per 100 innbyggere 80 år +, noe som er en bemerkelsesverdig sterk økning på seks år med samhandlingsreform (2012–18).

KOMMUNESTØRRELSE. Hva så med betydningen av kommunestørrelse? I 2018 hadde Østfold 17 kommuner, og de kan inndeles i tre kategorier: Fire store bykommuner med et gjennomsnittlig folketall på rundt 50.000 innbyggere, åtte mellomstore kommuner med mellom 5000–15.000 innbyggere og fire mindre kommuner med under 5000 innbyggere.

Måles forekomsten av overliggedager i forhold til eldrebefolkningen, har forekomsten økt fra 1,6 til 17,7 per 100 innbyggere over 80 år, en bemerkelsesverdig sterk økning på seks år med samhandlingsreform

Resultatene viser at de fire store kommunene hadde 1996 overliggedager i 2018, noe som var hele 84 prosent av fylkets samlede antall overliggedager. Men sammenligningen blir mer opplysende om forekomsten beregnes i forhold til kommunenes eldrebefolkning: I 2018 var forekomsten på 20,0 overliggedager i storkommunene, 12,6 i mellomstore kommuner og kun 5,2 i de fire mindre kommunene per 100 innbyggere, 80 år og eldre.

Ser en på utviklingen av overliggedager fra 2011 – basisåret for reformen –frem til 2018, viste tallene at forekomsten sank med 50 prosent i de store kommunene, 73 prosent i mellomstore og 79 prosent i de mindre. Dette betyr at det har vært en positiv utvikling i alle kommunegruppene, men den positive trenden avtar med kommunestørrelse.

Se også: Bedre pasientstrøm i Østfold

DE SMÅ SAMHANDLER BEDRE. Syv år med samhandlingsreform viser et entydig positivt resultat, men med betydelige kommuneforskjeller basert på kommunenes innbyggertall. Sammenlignes kommunegruppene, er mønsteret at de små kommunene har klart seg best, og tallene over tid tyder på at denne trenden trolig vil fortsette i årene som kommer. I den praktiske hverdagen – med overføringen av «utskrivingsklare pasienter» fra sykehus til kommuner – betyr dette at med få unntak samhandler små kommuner bedre med sykehusene enn større kommuner.

Materialet viser at det kan beregnes at antallet overliggere i 2018 i Østfold teoretisk sett kunne ha blitt redusert fra 2374 til 697, dersom kommunene i fylket hadde ligget på samme nivå for å ta imot «utskrivingsklare pasienter» som de fire mindre kommunene.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 10/2019

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!