Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Norske forskere med studier på lungekreftkalkulator og behandling av EGFR-kreft

31 norske forskningsbidrag legges frem på ASCO. Her kan du møte fire onkologer med e-abstracts.

Annons:

Oluf Dimitri Røe og Olav Toai Duc Nguyen, begge overleger i onkologi ved Sykehuset Levanger, har fått publisert to såkalte e-abstracts ved årets ASCO.

I begge bidragene bruker de data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

I den andre DM TV-sendingen fra Chicago forteller Røie og Nguyen om lungekreft-kalkulator, basert på «Hunt Lung Cancer Model», hvor man kan regne ut risikoen for å få utvikle lungekreft. De snakker også om en studie av biomarkører for diagnostisering av småcellet lungekreft.

Overlege Odd Terje Brustugun og kollega Inger Johanne Zwicky Eide ved Drammen sykehus har fått publisert et digitalt abstract på ASCO. Deres studie viser at pasienter med EGFR-mutasjon og ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) har god effekt av legemiddelet osimertinib i annenlinje.

Les abstractene til Røe og Nguyen her (som også inneholder info om evt. interessekonflikter):

http://abstracts.asco.org/239/AbstView_239_268697.html

http://abstracts.asco.org/239/AbstView_239_265569.html

Les abstractet til Zwicky Eide og Brustugun her (som også inneholder info om evt. interessekonflikter):

http://abstracts.asco.org/239/AbstView_239_253075.html

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!