Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
NYE FUNN: Overlege og professor Hans Petter Eikesdal er glad for at nye data viser effekt på langtidsoverlevelse for brystkreftpasienter behandlet med ribociclib. Foto: Lasse Moe

Brystkreft: Pasientene lever lenger med mer skånsom behandling

Ny studie viser at brystkreft-behandling med CDK4C-hemmer i tillegg til hormonblokkerende behandling for premenopausale kvinner gir signifikant bedre overlevelse. – Dette gir en større trygghet på at behandlingen er av betydning for pasientene, sier overlege Hans Petter Eikesdal.

Publisert: 2019-06-01 — 15.02

CHICAGO (Dagens Medisin): Fase 3-studien MONALEESA-7 som legges frem på ASCO-konferansen i Chicago på mandag, har sett på effekten av å legge til legemiddelet ribociclib (Kisqali) til vanlig behandling for premenopausale kvinner med langtkommen HR-positiv/HER2-negativ brystkreft.

– Vi har visst at det å bruke å bruke hormonblokkerende behandling sammen med CDK4C-hemmere forlenger progresjonsfri overlevelse når det gis som førstelinje-behandling, men vi har ikke hatt gode tall på totaloverlevelse før. Denne studien viser at det også gir en totaloverlevelsesgevinst, sier Hans Petter Eikesdal, overlege og professor Hans Petter Eikesdal ved Helse Bergen og Universitetet i Bergen.

Totaloverlevelse på 70 prosent

Studien er basert på 42 måneders observasjonstid. Kvinnene som fikk hormonblokkerende kombinasjon med ribociclib hadde en totaloverlevelse på 70 prosent. Kvinnene som kun fikk hormonblokkerende behandling hadde en totaloverlevelse på 46 prosent.

– Denne måten å gi behandling på, er også mer skånsom og gir færre bivirkninger for pasientene enn cellegift. Vi vet at det holder sykdommen i sjakk over lengre tid. Nå vet vi at det også øker totaloverlevelsen.

Behandlingen er godkjent for bruk i førstelinje i Norge allerede.

– Det er gitt godkjennelse basert på tallene for prognosefri overlevelse, men man har ventet på totaloverlevelsestallene. Denne studien gir en større trygghet på at dette er behandling er av betydning for pasientene.

Tror effekten kan økes

Studien er gjort på pre-menopausale kvinner som har fått hormonblokkerende behandling, enten med tamoxifen eller aromatasehemmer, sammen med goserelin, som gjør at dem postmenopausale.

– Men en ser ingen forskjell på om du bruker tamoxifen eller aromatase-hemmer sammen med ribociclib. Overlevelsesgevinsten ser ut til å være den samme, sier Eikesdal.

– En kan lure på om det skyldes at effekten er lik, eller om pasienter som har fått kombinasjonen med aromatasehemmer ikke har blitt skikkelig hormonsupprimert. Dette har vi noe data på fra tidligere. Det skal bli spennende å se om de gjør analyser av disse kvinnene for å se på hormonnivåene etter igangsatt hormonbehandling.

– Jeg vil tro at det kan bli enda bedre effekt om dem som får behandling med aromatasehemmer, er helt hormonsupprimert.

Interessekonflikter: Hans Petter Eikesdal opplyser at han har mottatt foredragshonorar fra Novartis som markedsfører ribocliclib og Pfizer (palbociclib).

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

DM Arena Digital - Post ASCO

Full åpenhet om verdioverføringer

DMTV_AvtaleVerdioverforinger.jpg

– Viktig at samfunnet kan få innsyn

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!