Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
FORSKER PÅ KREFTRISIKO: Overlegene Oluf Dimitri Røe og Olav Toai Duc Nguyen bruker HUNT-data i sin lungekreft-forskning. Foto: Lasse Moe

Forbedrer lungekreft-kalkulator med gentest

To artikler med data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) publiseres på årets ASCO.

Publisert: 2019-05-31 — 22.05

CHICAGO (Dagens Medisin): – De fleste dør av lungekreft med mindre den oppdages tidlig, derfor er tidlig diagnostikk et viktig tiltak for å bedre overlevelsen av lungekreft, sier overlege Oluf Dimitri Røe ved sykehuset Levanger.

Han er forfatter på to studier med data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) for tidlig diagnostikk av lungekreft som presenteres som e-abstract på ASCO denne uken.

Gir bedre prediksjon

Sammen med kollegaer i Trondheim, Levanger og Kreta, har Røe utviklet Hunt Lung Cancer Model, en kalkulator som kan brukes til å regne ut risiko for lungekreft hos røykere og eks-røykere. Kalkulatoren er tilgjengelig på nett og regner ut risikoen for at den som bruker den skal få lungekreft i fremtiden. Blant informasjonen som må legges inn er alder, antall år og sigaretter en har røkt.

Nå har Røe og hans forskerkollegaer sett på hvordan informasjonen kan kombineres med informasjon fra genprøver.

– Vi vet at det er noen genotyper som gir høyere risiko for lungekreft. Vi har testet ut 21 gener i populasjonen i HUNT, og fant at seks av dem gir en litt høyere sjanse for å få lungekreft, sier Røe.

Kan bli screeningverktøy

Informasjonen har forskerne koblet sammen med informasjonen i kalkulatoren. 

– Kalkulatoren har fra før av en sikkerhet på over 80 prosent for å predikere lungekreft-risiko. Når vi legger til en test for de seks genotypene, øker vi sikkerheten til nesten 90 prosent, sier Røe.

– Sammen med en blodprøve kan kalkulatoren bli et viktig verktøy innen screening for lungekreft i fremtiden, mener Røe.

Gentest for småcellet lungekreft

Røe og hans kollegaer publiserer også en studie av biomarkører for diagnostisering av småcellet lungekreft.

– Småcellet lungekreft er en aggressiv kreftform som det ikke er lett å fange opp under screening fordi den utvikler seg så raskt. Derfor er det behov for å finne biomarkører som kan avdekke sykdommen tidlig, sier Røe.

I studien sammenlignet forskerne 12 personer som senere fikk småcellet lungekreft og 12 personer som ikke fikk kreftformen.

– Ved hjelp av en massespektrometisk undersøkelse av blod påviste vi diagnostiske proteiner. Vi kunne vi med nesten 70 prosent sikkerhet forutsi om en person hadde pågående eller kom til å få lungekreft i løpet av måneder eller få år, sier Røe.

Studien er gjort på et matchet, men begrenset utvalg.

– Nå jobber vi videre med validering av funnene. Vi har tatt ut nye prøver for å kontrollere at funnene våre er riktige. Vi håper at det i nær fremtid vil kunne komme en kommersialiserbar test for tidlig-diagnostikk av denne aggressive formen for lungekreft, sier Røe.

Oppgitte interessekonflikter: Oluf D. Røe opplyser at han har mottatt ett foredragshonorar fra Novartis. Han har også deltatt i Danmarks faggruppe for lungekreft i to år.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

DM Arena Digital - Post ASCO

Full åpenhet om verdioverføringer

DMTV_AvtaleVerdioverforinger.jpg

– Viktig at samfunnet kan få innsyn

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!