Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
NORSKE PASIENTER: – Tidligere studier har vist effekt av osimertinib, men i mange av studiene er over halvparten av pasientene fra Asia. Nå har vi data for norske pasienter, sier Inger Johanne Zwicky Eide om den nye studien. Foto: Lasse Moe

Fant effekt av lungekreft-legemiddel hos norske pasienter

En norsk studie som legges frem på ASCO i år, viser effekt av legemiddelet osimertinib som andrelinjebehandling for pasienter med EGFR-mutert ikke-småcellet lungekreft.

Publisert: 2019-05-31 — 22.15

CHICAGO (Dagens Medisin): Legemiddelet osimertinib (Tagrisso) brukes til behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft.

– Alle som behandles for ikke-småcellet lungekreft med EGFR-hemmere utvikler EGFR-resistens etter hvert, og 50-60 prosent utvikler resistensmutasjonen T790M, sier onkolog og stipendiat Inger Johanne Zwicky Eide ved Drammen sykehus.

Hun er førsteforfatter på et abstract som legges ut på nett i forbindelse med årets ASCO-konferanse.

– Studien vår viser at osimertinib er et effektivt medikament for pasienter med denne mutasjonen. I tillegg ser vi at når pasientene igjen progredierer, har mange nytte av å få strålebehandling og så fortsette med osimertinib, i stedet for å begynne med kjemoterapi.

Funn fra norske pasienter

– Tidligere studier har også vist effekt av osimertinib, men i mange av studiene er over halvparten av pasientene fra Asia. Nå har vi data for norske pasienter, sier Eide.

– I vår studie er det også flere med dårlig form, og som har fått mer behandling fra før, enn i mange andre studier.

Bedrer overlevelsen

200 pasienter er inkludert i studien med pasienter fra Norden og Litauen. I Norge har forskere fra Drammen sykehus, Radiumhospitalet og St. Olavs Hospital bidratt. Pasientene har fått osimertinib i andrelinje eller senere i behandlingen.

– I vår studie har vi inkludert både pasienter med og uten T790M-mutasjonen og vi ser at blant dem med T790M-mutasjonen er median progresjonsfri overlevelse på 10,8 måneder. Blant dem som ikke har mutasjonen er den på 5,5 måneder, sier Eide.

Godkjent i Europa og USA

– Dette er et medikament som har både EMA og FDA-godkjenning, og som vi gjerne skulle hatt i verktøykassen i Norge også. Uten osimertinib er alternativet kjemoterapi, som er mye mer toksisk og mindre effektivt, sier Eide.

Osimertinib (Tagrisso) har vært oppe i Beslutningsforum flere ganger. Beslutningsforum har bestemt at dette ikke skal innføres i andrelinje, og har ikke vurdert om det skal innføres i førstelinje.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

DM Arena Digital - Post ASCO

Full åpenhet om verdioverføringer

DMTV_AvtaleVerdioverforinger.jpg

– Viktig at samfunnet kan få innsyn

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!