Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
- Regjeringen og helseministeren fastholder sin argumentasjon om at åpenhet om legemiddelmiddelpriser er noe som Norge må samarbeide med andre land om, mener Kjersti Toppe (Sp). Foto: Lasse Moe

Ber om konkrete tiltak etter WHO-vedtak om hemmelige priser

Nyheten om at WHO har vedtatt en resolusjon der medlemslandene bes om å sikre at reelle priser på legemidler blir offentligjort, beroliger ikke stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp).

Publisert: 2019-05-31 — 09.18

Hun ber om svar på hvordan Norge helt konkret vil følge opp resolusjonen, i et spørsmål hun nå sender helseministeren i Stortinget.

Les mer: WHO med vedtak om offentliggjøring av relle priser på medisiner

–  Vil helseministeren fremme konkrete tiltak til endringer som sørger for at Norge følger opp nylig vedtatt resolusjon i Verdens helseforsamling(WHO) der medlemslandene blir oppfordret til å offentliggjøre sine reelle  legemiddelpriser?, spør Toppe, som er første nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Hun skriver:

– Regjeringen har til nå vært tydelig imot å gjøre tiltak for å bidra til mer åpenhet om legemiddelpriser i Norge. Tvert imot har regjeringen godkjent en praksis der alle legemiddelpriser som blir oppnådd gjennom anbudskonkurranser eller forhandlinger, systematisk blir unntatt offentlighet.

– Hemmelighold av legemiddelpriser  i Norge baseres ikke på en vurdering av hver enkelt sak, men kommer av en generell beslutning om at alle legemiddelpriser som oppnås gjennom forhandlinger eller anbudskonkurranser, skal holdes hemmelige. I Norge er det dessuten ingen begrensninger i dag på hvor lenge hemmeligholdet av legemiddelprisen skal kunne vare, etter et anbud/forhandling er avsluttet. Prisene kan i praksis holdes skjult i ubegrenset tid.

Hun legger også til at hun ikke mener Helse -  og omsorgsdepartementet «på noen måte» i sin pressemelding om WHO-vedtaket, signaliserer at regjeringen har «tenkt å etterkomme resolusjonens oppfordring til landene om å offentliggjøre sine reelle legemiddelpriser».

– Regjeringen og helseministeren fastholder sin argumentasjon om at åpenhet om legemiddelmiddelpriser er noe som Norge må  samarbeide med andre land om skriver Toppe.

–  Spørsmålsstiller mener at Norge har et stort ansvar internasjonalt for å bidra til åpenhet og følge opp WHO sin resolusjon. Det blir feil å kun lene seg på andre lands vilje uten selv å ta ansvar for tiltak som bidrar til mer åpenhet om legemiddelpriser, sier Toppe.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!