Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
NYE DATA: Lars Asphaug, stipendiat ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, presenterte forskning på Helseøkonomikonferansen. Foto: Målfrid Bordvik

Lite å vinne på utvidet gentesting av arvelig brystkreft

Helseøkonom har undersøkt hva man eventuelt kan vinne på å utvide dagens gentester for arvelig bryst- og eggstokkkreft.

Publisert: 2019-05-29 — 11.07

SOLSTRAND HOTELL, OS (DAGENS MEDISIN): Mandag og tirsdag denne uken var en rekke helseøkonomer og andre fagfolk samlet til den årlige Helseøkonomikonferansen, denne gang lokalisert til Os i Hordaland.

Blant foredragsholderne var Lars Asphaug, stipendiat ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Han har undersøkt kostnadseffektiviteten ved å utvide gentestingen for arvelig bryst- og eggstokkreft i Norge.

I dag tilbys alle unge brystkreftpasienter under 50 år en gentest som kan gi svar på om krefttypen er arvelig. Det er tilfellet for cirka 10 prosent av pasientene. Dersom krefttypen er arvelig kan det få konsekvenser for behandlingsmetode, i tillegg til at pasientens barn vil få tilbud om gentest for å avdekke eventuelt forhøyet risiko for kreft. Dersom ja kan det være et alternativ å velge å fjerne brystene, altså mastektomi.

Beskjeden effekt
I dag er det de to genene BRCA1 og BRCA2 man ser etter i en slik gentest, men Asphaug har undersøkt hva man oppnå ved å utvide testen til å lete etter henholdsvis 7 og 14 gener for pasienter uten kjent opphopning av kreft i familien. Hypotesen er at dette kan lede til mer forebygging og bedre helseutfall, kanskje også redusere fremtidige behandlingskostnader.

De tre alternativene i analysen:

1. Dagens praksis

BRCA1, BRCA2
Kostnad: 18,416 kr

2. Panel med 7 gener

BRCA1, BRCA2, CDH1, PALB2, PTEN, STK11, TP53
Kostnad: 31,135 kr

3. Panel med 14 gener

ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, NBN, PALB2, PTEN, RAD51C, RAD5D, STK11,TP53
Kostnad: 40,238 kr

Kilde: Lars Asphaug

– Problemet med de nye testene er at man foreløpig har lite og usikre data. Det innebærer at man kan finne genvarianter som kan ha sammenheng med kreft, men man vet ikke hvor farlige de er, sier Asphaug.

– Vi finner at QALY-effekten (kvalitetsjusterte leveår, red.anm.) blir liten, det vil si at det ikke er stor helsegevinst ved å utvide gentesten. Testingen man gjør i dag fanger opp det meste av den arvelige bryst- og eggstokkkreften. Samtidig er det relativt billig å utvide testene, og vi vet at forebygging gjennom mastektomi kan forebygge fremtidig kostbar kreftbehandling.

Kan endre seg
– På sett og vis kan vi si at det er kostnadseffektivt å utvide da det ikke koster så mye, men i og med at QALY gevinsten er såpass beskjeden vil det trolig ikke ha stor faktisk effekt allikevel. Dette kommer i hovedsak av at de nye mutasjonene man ser etter er sjeldne, og risikoen de medfører er usikker. Per nå har vi ikke grunnlag for å si at det å teste mer ville vært bedre, konkluderer Asphaug.

Han understreker at dette bildet vil kunne endre seg etter hvert som de nye testene forbedres.

– Bildet vil kunne endre seg etter hvert som vi har bedre bevisgrunnlag for hva slags risiko ikke-BRCA mutasjoner medfører, dette tar det tid å få oversikt over.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!