Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
ULLEVÅL SØR: Slik ser Helse Sør-Øst sitt alternativ for utbygging på Ullevål ut. Det innebærer at det bygges ut på den sørlige delen av tomten. Foto: Helse Sør-Øst

Nytt Ullevål-alternativ ligner tidligere forslag

Helse Sør-Øst sitt Ullevål-alternativ har fellestrekk med utbyggingsforslag som ble lagt frem tidligere i år. Men rapportforfatter er ikke fornøyd: – Dette er en dum måte å gjøre det på, sier tidligere sjeflege Rolf Kåresen.

Publisert: 2019-05-28 — 16.25
KRITISK: Rolf Kåresen deltok på presentasjonen av rapporten om Ullevål tirsdag. Foto: Vidar Sandnes

Tirsdag la Helse Sør-Øst frem rapporten som belyser Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad. Planen om å legge nytt regionsykehus til Gaustad, har blitt møtt med kritikk fra ansatte, aksjonister og politikere. Tidligere i år la en gruppe fagpersoner frem en rapport som skisserte det de kaller «Parksykehuset Ullevål».

Forslaget som Helse Sør-Øst nå har lagt frem, har flere fellestrekk med dette forslaget, erkjente prosjektleder Dag Bøhler under presentasjonen av rapporten.

Det faller i god jord hos Rolf Kåresen, tidligere sjeflege og en av forfatterne bak rapporten.

– Dette er som forventet en svartmaling av Ullevålsalternativet, men de innrømmer at Ullevål sør-alternativet som skisseres ligner det alternativet vi har lagt frem i vår rapport, sier Rolf Kåresen til Dagens Medisin.

Helse Sør-Øst skriver i rapporten at flere alternativer er vurdert og at det er området sør på tomten som er det beste alternativet for en utbygging. Begge rapportene legger blant annet opp til utbygging av ny infrastruktur.

– Kan utvikle sykehus over tid

Kåresen er likevel ikke fornøyd med rapporten.

– Vi sier at Rikshospitalet på Gaustad kan få bli værende og driftes videre så lenge bygningsmassen holder. Det vil si 20 til 40 år frem i tid. Det er den store forskjellen på vårt forslag og dette forslaget. Vi mener at vi kan utvikle et komplett regionsykehus over lang tid.

– Dere har gått ut med at det går an å spare 21 milliarder kroner på å legge sykehuset til Ullevål. Helse Sør hevder at det vil bli nesten 13 milliarder dyrere. Hva tenker du om det?

– Det skyldes at de vil gjøre alt på én gang. Det er en dum måte å gjøre det på når en kan forskyve investeringer ved å bruke byggene på Rikshospitalet.

– Mange fellestrekk

– Vi har kommet rapportforfatterne i møte i den forstand at vi har satt oss ned og gått gjennom de beste utbyggingsmulighetene på Ullevål. Vi er helt enige i at det beste alternativet er å bygge på Ullevål sør, sier Dag Bøhler i Helse Sør-Øst.

– Forskjellene er omfanget. For å realisere målbildet, er det en mye større utbygging nødvendig for å dekke befolkningsveksten og behovet for sykehustjenester i fremtiden. Det er cirka 100.000 kvadratmeter i forskjell på de to prosjektene.

– Når vi skal bygge samme volum som på Gaustad på Ullevål, så blir det dyrere, av den enkle grunn at det er mer bygningsmasse du kan bruke på Rikshospitalet enn på Ullevål i dag.

– Ulønnsomt med separat drift

– Kåresen mener at grunnen til at kostnadene blir så store for alternativet som skisseres i Helse Sør-Øst-rapporten, er at det planlegges å flytte alle funksjoner ved Rikshospitalet til Ullevål. Lager dere et stort prosjekt slik at Ullevål ser mer «uoppnåelig» ut?

– Nå ligger rapporten der og alle kan gå gjennom faktagrunnlaget. I denne saken som skaper så mye debatt, oppfordrer jeg alle til å gå inn og se på fakta. Se hvilke løsninger som er vurdert og hvilke kostnader som ligger der. Det er gjort bærekraftsanalyser og prosjektanalyser for samtlige løsninger.

– Men kunne en ikke ha opprettholdt drift på Rikshospitalet?

– Da er vi litt utenfor dette prosjektets sfære, men bakgrunnen for at en ønsker å bygge nytt i Oslo, er at det er store driftsmessige effekter med å samle region- og landsfunksjoner. Det er først når samlingen er på plass at en kan ta ut disse effektene. Det er driftsøkonomisk ulønnsomt å holde driften separat på flere steder over så lang tid.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!